Program Záruka ZRS sníží riziko investování na rozvojových trzích

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zveřejnily výzvu k novému pilotnímu programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (Záruka ZRS). Ten podnikatelům bez rozdílu velikosti působícím na českém trhu nabídne záruku k bankovnímu úvěru na financování aktivit převážně investičního charakteru na rozvojových trzích. Program odstartuje 15. dubna 2019.



Cílem programu Záruka ZRS je podpořit soukromé udržitelné investice na rizikových trzích v rozvojových zemích, které budou mít rozvojový dopad a přidanou hodnotu pro partnerskou zemi. „Českým podnikatelům se díky tomuto novému programu podstatným způsobem zjednoduší možnosti a podmínky, jak realizovat své rozvojové aktivity ve vybraných zemích a bankám se tímto produktem výrazně sníží riziko poskytování úvěrů na tyto účely,“  říká předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB pan Jiří Jirásek.

Podporu bude ČMZRB tuzemským podnikatelům a investorům poskytovat ve formě zvýhodněné záruky, a to až do výše 50 % jistiny úvěru, resp. až do výše 25 mil. Kč. Záruka bude mít až 8letou platnost a bude zpoplatněna poplatkem ve výši 0,5 % p.a.

Záruku ZRS budou moci podnikatelé získat k úvěrům, které budou poskytnuty některou ze spolupracujících českých bankovních institucí na projekty převážně investičního charakteru. „Může se jednat například o pořízení či technické zhodnocení nemovitostí, strojů, zařízení, technologií, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, nebo může jít o náklady spojené s transferem či realizací projektu v cílové rozvojové zemi. Přičemž takovýto projekt musí být zaměřen buď na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomickou transformaci, nebo podpořit růst zaměstnanosti a udržitelný rozvoj partnerských zemí,“ přibližuje Jiří Jirásek.

Podpora je určena tuzemským podnikatelům bez rozdílu velikosti, kteří spolupracují s podnikatelskými subjekty oprávněnými podnikat či investovat v některé z rozvojových zemí vymezených dle regionálního zaměření programu Záruka ZRS. Na tento pilotní program je vyčleněno 50 mil. Kč a bude spuštěn 15. dubna 2019.

Doporučujeme:
Nabídka služeb ČMZRB

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme