Projekt na podporu ekonomických aktivit v Maroku pro rok 2021

Velvyslanectví ČR v Rabatu spustilo také v letošním roce projekt na podporu ekonomických aktivit pro české firmy v Marockém království.

V rámci projektu poskytují akreditované expertní subjekty specializované služby českým firmám se zájmem o vstup na marockých trh.

Díky projektu PROPEA tak mají české firmy k dispozici další nástroj při jejich aktivitách na zahraničních trzích. Služby v rámci projektu PROPEA se vyznačují především svojí užší specializací. Doplňují tak individuální služby, které jsou českým firmám dle katalogu služeb Klientského centra pro export nabízeny ze strany obchodně-ekonomického úseku české ambasády.

Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny poskytnuté proexportní služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firmy. Je stanoven celkový maximální rozpočet (dotované části) projektu PROPEA pro Maroko, služby je možno tedy využívat pouze do vyčerpání rozpočtu.

Realizátorem projektu PROPEA pro Maroko v roce 2021 je místní společnost Ecovis Morocco se sídlem v Casablance. České firmy mohou v rámci potřeby využít následující služby:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb (ve smyslu např. vytvoření marketingové a PR strategie a nastavení konceptu reklamy, nikoliv samotného nákupu reklamního prostoru);
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zastupování společnosti v místě.

V případě zájmu kontaktuje p. Jana Hladíka, vedoucího obchodně-ekonomického úseku prostřednictvím e-mailu jan_hladik@mzv.cz . Případě přímo realizátora projektu prostřednictvím e-mailu casablanca@ecovis.com v anglickém nebo francouzském jazyce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko).

• Teritorium: Afrika | Maroko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme