Prosincový zahraniční obchod se vrátil do červených čísel

Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 15,0 mld. Kč, což byl meziročně o 30,9 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 7,9 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 5,7 mld. Kč a základními kovy o 4,1 mld. Kč. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 6,7 mld. Kč.

Ilustrační fotografie

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména meziročně větší přebytek obchodu s elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem o 7,6 mld. Kč vlivem růstu ceny i vyššího vyvezeného množství elektřiny.

Meziročně vzrostl vývoz o 8,2 % na 316,2 mld. Kč a dovoz o 19,9 % na 331,2 mld. Kč. Prosinec 2021 měl o jeden pracovní den více než prosinec 2020.

V roce 2021 skončila obchodní bilance schodkem 1,5 mld. Kč, zatímco v roce 2020 dosáhla přebytku 179,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 13,0 % a dovoz o 19,2 %.

Radomil Doležal: Exportéři se dotahují na před-covidovou úroveň

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,9 % a dovoz o 2,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,8 %) a dovozu (o 0,1 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v prosinci přebytkem 49,6 mld. Kč, který byl meziročně o 6,8 mld. Kč nižší. Kladné saldo kleslo zejména v obchodu s Francií o 3,0 mld. Kč a Nizozemskem o 1,6 mld. Kč. Zvýšilo se naopak aktivum obchodu se Slovenskem o 5,2 mld. Kč.

Síla české koruny devastuje export.  Je to patrné z toho, že meziročně šel v prosinci nahoru dovoz o 19,9 %, ale vývoz pouze o 8,2 %.

Tomáš Volf, Citfin

V prosinci 2021 tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,0 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,1 %. Meziročně stoupl vývoz do eurozóny o 8,0 % (14,9 mld. Kč) na 202,4 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 14,5 % (19,3 mld. Kč) a dosáhl 152,8 mld. Kč. V prosinci 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 4,2 %.

Prosincová data podtrhují slabý loňský výkon české ekonomiky, jejíž silná orientace na průmyslovou produkci a export se stala v post-pandemickém oživením namísto opory přítěží.

Vít Hradil, Cyrrus

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 23,9 mld. Kč na 62,6 mld. Kč. Deficit se prohloubil především v obchodu s Čínou o 9,5 mld. Kč a Ruskou federací o 6,5 mld. Kč.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme