Radomil Doležal: Exportéři se dotahují na před-covidovou úroveň

Český export v roce 2021 opět vykázal rekordní čísla, ale podle očekávání se projevila záporná obchodní bilance, která byla naposledy v roce 2010.

Už třetím rokem jsou obchodní aktivity ovlivněny covidovou situací, řada zemí jak v rámci eurozóny, tak v USA bojuje s rostoucími  cenami zdrojů a surovin, které jsou sice vnímány jako přechodné, ale zatím stále přetrvávají.

Ilustrační fotografie

Výrazně rostou ceny komodit, především energetických. Dodavatelsko-odběratelské řetězce stále bojují jak s cenami energií, tak s nedostatkem některých surovin a komponentů. Pro české exportéry je důležité reagovat na měnící se podmínky ve světě a stále sledovat nové obchodní příležitosti.

Firmy nyní ani nemusejí nikam cestovat, už 15. a 16. února budou mít možnost konzultovat své exportní záměry se 40 zahraničními experty CzechTrade, kteří budou v Praze v rámci akce Meeting Point CzechTrade.

Kalendářní rok 2021

Celkově se český export dle předběžných údajů zvýšil meziročně za kalendářní rok 2021 (tj. ve srovnání se stejným obdobím roku 2020) o 13 %, růst vykazoval i dovoz o 19,2 %. Export vykazuje mírný růstový trend 0,8 %.

Nejvíce se vloni exportovalo do Německa (podíl 31 %), na Slovensko (podíl 9,7 %) a do Polska (podíl 7,1 %). Nejvíce z vybraných zemí meziročně vzrostl vývoz do Rakouska o 25,7 %, do Polska o 22,2 % a do Itálie o 18,8 %. Nejvíce poklesl vývoz do Ruské federace o 5,5 %, do Korejské republiky o 5,4 % a do Turecka o 4,9 %.

Prosincový zahraniční obchod se vrátil do červených čísel

Nejvýznamnější položkou vývozu byla motorová vozidla, která se na celkovém vývozu podílela 24,5 % a jejich vývoz meziročně vzrostl o 5,2 %. Tato položka však mezi lety 2021 a 2019 jako jediná v rámci TOP 10 vývozních položek klesla, a to o 5,6 %.

Druhou nejvýznamnější položkou byl vývoz strojů a zařízení, který se podílí 10,7 % na celkovém vývozu a meziročně vzrostl o 10,2 %. Na třetím místě byl vývoz počítačů, elektronických a optických přístrojů s 10% podílem na celkovém vývozu, oproti 2020 vzrostl ve 2021 o 2,6 %.

Prosinec 2021

Podle předběžných údajů český export vykázal v prosinci 2021 v meziročním srovnání opět nárůst, a to o 8,2 % a dosáhl hodnoty 316,2 mil. Kč. Oproti listopadu 2021 však došlo k poklesu téměř o 65 mil. Kč. Prosincový export tak byl 5. nejnižší za celý rok 2021. Vůbec nejnižších hodnot dosáhl export v měsících srpnu a lednu, kdy byl pod hranicí 300 mil. Kč.

Nejvíce z vybraných zemí meziročně v prosinci 2021 vzrostl vývoz na Slovensko – o 26 % (podíl Slovenska na celkovém vývozu je 11,4 %), do USA o 25,7 % (podíl na vývozu 2,7 %) a do Rakouska o 24,9 % (podíl na vývozu 4,2 %). Nejvíce z vybraných zemí naopak meziročně poklesl vývoz do Korejské republiky o 26,9 % (podíl na vývozu 0,2 %), do Španělska o 13,7 % (podíl na vývozu 2,1 %) a do Turecka o 13,3 % (podíl na vývozu 1 %).

Z hlediska podílu na exportu jsou nejvýznamnější položkou motorová vozidla. V prosinci 2021 se na celkovém vývozu podílela z 22,8 %. Meziročně však došlo k jejímu poklesu o 11,4 %. Meziroční pokles zaznamenala i druhá největší položka počítače, elektronické a optické přístroje (podíl na exportu 10,9 %), a to o 7,7 %. Ostatní položky v rámci TOP 10 v prosinci vykazovaly meziroční nárůst. Stejně jako v roce 2020 se vymykala položka elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch, kdy v prosinci 2021 nárůst činil bezmála 475 % (v roce 2020 to bylo dokonce o 520 %).

Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme