Provozovatelé distribučních soustav mohou žádat o dotace z OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM (Advanced/Automatic Meter Management) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

Ve výzvě má resort připraveny 3 miliardy korun. Cílem výzvy je implementace inteligentních sítí, které umožní úspornější nakládání s elektřinou a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz distribučních soustav. Žádosti bude možné podávat od 2. května 2023 do 25. ledna 2024.

Ilustrační fotografie

„Věříme, že výzva urychlí proces instalace chytrého měření v Česku, který je nezbytný pro posílení energetické infrastruktury a zejména rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Chytré elektroměry zvýší spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek energií, zajistí větší dostupnost informací zákazníkům s cílem optimálního využívání elektřiny a jejich aktivní zapojení do trhu s elektřinou. Právě proto tuto výzvu vypisujeme.“

Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou provozovatelé regionálních distribučních soustav. V případě České republiky se jedná o firmy EG.D a ČEZ Distribuce. Na území Prahy pak jde o společnost PREdistribuce. Plánovaná alokace činí 3 miliardy korun. Jedná se o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 2. 5. 2023 do 25. 1. 2024. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 milionů korun a maximálně do výše 2 miliard korun.

„Podpora má pomoci rozvoji inteligentních sítí podporujících zapojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav, umožní zvýšit celkovou kapacitu pro připojení decentralizované výroby elektřiny a přispěje ke spolehlivosti distribučních sítí,“ vysvětluje vrchní ředitele sekce fondů EU Marian Piecha.

Podpora poradenství a nákupu certifikátů pro podnikání a průmysl. MPO vyhlásilo výzvu z OP TAK

Míra podpory je stanovena ve výši 50 procent způsobilých výdajů. Podpora je poskytována mimo režim veřejné podpory. Podpora nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Další informace k výzvě jsou na webu MPO.

Zavedení chytrých elektroměrů u zákazníků připojených k síti nízkého napětí bude důležité i z hlediska rozvoje komunitní energetiky, jejímž základem bude sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Novelu energetického zákona, která toto sdílení umožní, právě projednává Legislativní rada vlády. Chytré elektroměry se liší od těch stávajících zejména tím, že umí oboustranně komunikovat jak s provozovatelem distribuční sítě, tak se zákazníkem. 

„Distributorovi a dodavateli elektřiny umožní dálkovým odečtem získávat naměřené hodnoty spotřebované či vyrobené elektřiny zákazníkem a využívat tato data k řízení provozu vybraných spotřebičů. V podstatě se bude jednat o pokročilý systém řízení spotřeby zákazníka, který nahradí současný systém hromadného dálkového ovládání spotřeby,“ říká zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.

Chytré elektroměry jsou jedním z prvků systému chytrého měření AMM, tedy systému pro dálkové zpracování odečtů dat elektroměrů a jejich řízení. Zavedení chytrých elektroměrů na úrovni sítě nízkého napětí je nutnou podmínkou splnění povinností daných evropskou směrnicí (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Postupný roll-out chytrých elektroměrů má začít od 1. 7. 2024.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme