Průzkum: Firmy nemohou zvyšovat platy tak, aby pokryly inflaci

Více než čtvrtina výrobních, velkoobchodních a logistických firem má aktuálně větší počet zaměstnanců než loni. Nemohou ovšem svým pracovníkům nabídnout stejné zvýšení platů jako státní sektor.

Nábor v těchto oborech intenzivně pokračuje i v průběhu roku 2022, protože pracovní síla stále chybí přibližně třem čtvrtinám firem.

Ilustrační fotografie

Nepomohlo ani to, že naprostá většina podniků zvyšovala v prvním pololetí roku mzdy, na rozdíl od státního sektoru však ne o deset, ale v průměru pouze o šest procent.  Vyplývá to z průzkumu personální agentury Hofmann Personal mezi 251 personalisty výrobních, velkoobchodních a logistických firem.

Zatímco státní zaměstnanci se těší z desetiprocentního nárůstu svých platů, pracovníci z privátního sektoru v oboru výroby, velkoobchodu a logistiky dostali přidáno v průměru jen 6 procent. Čtvrtina podniků přiznává, že zaměstnancům a uchazečům nemůže nabídnout takové mzdy a podmínky, jaké by si představovali.

Tíhu inflace neuneseme

„Bohužel, zaměstnavatelé z privátního sektoru nemohou na svá bedra vzít celou tíhu inflace a svým zaměstnancům navyšovat mzdy stejným tempem, jakým se zdražují jejich životní náklady. Pokud by tak učinili, mohlo by to pro řadu z nich být likvidační. Na to, že firma nemůže nabídnout uchazečům požadované podmínky, si však personalisté stěžují ve stejné míře bez ohledu na to, zda jim pracovníci v podniku chybí či nechybí,“ komentuje situaci ředitelka personální agentury Hofman Personal Gabriela Hrbáčková.

Mzdy dle zmíněného průzkumu zvyšovalo v prvním pololetí 2022 celých 83 % firem. I přesto, že většinou šlo o pravidelnou valorizaci v rozpětí 1 až 6 %, si celá třetina společností již v prvním pololetí tohoto roku uvědomovala vysokou inflaci a stále větší nárůst cen a rozhodla se svým zaměstnancům zvednout mzdy nad obvyklý rámec.

Jaké jsou hlavní brzdy českého podnikání? Rok 2022 očima firem

„Osmnáct procent společností navýšilo své mzdy o 7 až 9 procent a dalších 17 procent firem dokonce o 10 až 15 %. Na druhou stranu 17 % společností si nemohlo dovolit navýšení žádné,“ doplňuje Gabriela Hrbáčková.

Relativně nejméně zvedaly platy podniky v automobilovém průmyslu, kde zaměstnancům přidávalo 71 % firem, zatímco například ve velkoobchodě či službách zvyšovalo mzdy 88 % dotázaných.

Ve druhém pololetí letošního roku plánuje další navýšení pouze 14 % firem, a to v průměru o dalších 7 procent. Oborově to nejvíce to plánují ve velkoobchodě a službách, nejméně naopak ve strojírenství.

Třem čtvrtinám výrobních a logistických firem chybí lidé

Nadprůměrně v posledním roce nabíraly výrobní, velkoobchodní a logistické podniky zejména v Jihomoravském kraji, propouštění se pak dotklo nejvíce firem v Praze a kraji Středočeském. Oborově se nejméně nabíralo ve velkoobchodě a službách, k největším změnám oproti tomu docházelo v automobilovém průmyslu, kde 29 % dotázaných podniků stavy sice zvyšovalo, ale téměř čtvrtina také propouštěla.

Ilustrační fotografie | Nataliya Hora / Shutterstock.com

„Nejdynamičtější byl trh v posledních měsících zejména ve Středočeském kraji, kde především automobilový sektor musel kvůli přerušeným dodavatelským řetězcům a dalším komplikacím spojeným nejen s válkou na Ukrajině své zaměstnance propouštět, následně po obnově výroby je ale zase nabíral zpět,“ popisuje Gabriela Hrbáčková.

I přesto, že se spíše nabíralo, než propouštělo, více než polovině dotázaných podniků stále chybí kvalifikovaní zaměstnanci na nižší pozice do výroby a provozu. Téměř čtvrtina firem postrádá i kvalifikované pracovníky na střední pozice. Nejnapjatější je situace v Královehradeckém a Pardubickém kraji a na Vysočině. Až 88 % tamních firem uvedlo, že jim aktuálně chybí pracovníci. Oborově je největší nedostatek pracovníků v automobilovém průmyslu.

Celých 38 % podniků chce v následujících měsících nabírat nové zaměstnance. Propouštět hodlá jen 5 % firem a pokud k tomu dojde, půjde zejména o nekvalifikované pracovníky. Zvyšování stavů plánují zejména podniky v automobilovém průmyslu a větší zaměstnavatelé.

Rozvoj robotizace až v polovině podniků

Ve více než polovině podniků, kde aktuálně chybí potřební pracovníci, hledají nové možnosti, jak nahradit část práce roboty či automatizací. I přesto jim však pracovníci chybí. Robotizace a automatizace patří mezi priority v téměř polovině firem. Ačkoliv většinou nejde o klíčové či zásadní téma, je vidět, že podniky o této cestě uvažují.

„Personalisté byli nuceni v posledních letech čelit výzvám v podobě pandemie či války na Ukrajině, které jim výrazně zkomplikovaly nejen náborové aktivity, ale také celkový provoz. I proto pro ně automatizace a robotizace nyní nejsou tím nejdůležitějším k řešení. V budoucnu se jí však stejně nevyhnou,“ říká Gabriela Hrbáčková s tím, že se zavedením nových technologií a postupů souvisí i změna celkové personální strategie firmy.

Automatizace a robotizace sice nahradí nižší pozice, vytvoří však zároveň poptávku po kvalifikovaných lidech, kteří budou dané stroje obsluhovat. Roboty ve firmě aktuálně využívá přes 40 % dotázaných firem, dalších 16 % je však plánuje během jednoho až dvou let zavést.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme