Průzkum: Více než polovina firem nabízí práci Ukrajinkám

České firmy nabízejí pracovní příležitosti pro ukrajinské ženy hlavně v oblasti skladování, stravování a ve službách. Zastoupit muže ale mohou i v lehčích kvalifikovaných pozicích ve stavebnictví.

Více než polovina zaměstnavatelů nabízí pracovní příležitosti také ženám.

Ilustrační obrázek

Největší potenciál najít práci mají v oblastech skladování, stravování a ve službách. Jednu třetinu pozic ve stavebnictví překvapivě můžou zastávat i ženy. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory mezi podniky, které již zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

„Nepředpokládáme, že by ženy mohly ve fyzicky náročných profesích nahradit muže, kteří odcestovali na základě povolovacích příkazů na Ukrajinu. Nicméně vzhledem k jiné tradici a zvyklostem je ve východní Evropě běžnější než v České republice, že ženy pracují i jako řemeslnice a vykonávají lehčí kvalifikované práce ve stavebnictví. Část žen, které uprchly před válkou na Ukrajině, by se tak mohly proto uplatnit i ve stavebnictví. Při případném testování jejich kvalifikace nebo organizaci rekvalifikace při vstupu na trh práce by mohla sehrát pozitivní roli Hospodářská komora a jednotlivá profesní společenstva,“ podotkl prezident Cechu obkladačů a viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

V současnosti zaměstnavatelé hlásí 363 917 neobsazených pracovních míst, což je o 33 182 více než před rokem. Odchody ukrajinských mužů zasáhly přibližně dvě třetiny firem zaměstnávajících kvalifikované pracovníky z Ukrajiny.

Nejvíce jsou odchody mužů do války postiženi drobní podnikatelé a obor stavebnictví. Hospodářská komora odhaduje, že domů odcestovalo nebo v brzké době odcestuje na 30 tisíc Ukrajinců. Ženy je mohou částečně zastoupit. Dvě třetiny podniků mají v plánu zachovat jejich pracovní pozici, dokud se z války nevrátí.

Nedostatek pracovníků s odpovídající kvalifikací je v ČR velkým strukturálním problémem, který způsobuje obrovské škody v ekonomice, protože firmy musí v řadě případů odmítat zakázky a do státní kasy plyne méně peněz z daní a odvodů.

• Teritorium: Česká republika | Ukrajina

Doporučujeme