Rada chce usnadnit firmám přístup k penězům na finančních trzích

Rada na svém včerejším zasedání přijala cílené úpravy směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a nařízení o prospektu, tak aby se usnadnila rekapitalizace evropských firem na finančních trzích.

Úpravy v MiFID II se týkají zejména zjednodušení požadavků na informace, které musí firmy zveřejňovat a také usnadnění přístupu k financování malým a mid-cap podnikům v oblasti výzkumu. Změny v nařízení o prospektu zavádí nový prospekt obnovy EU, který je méně obsáhlý a usnadní tak firmám získat přístup k potřebným prostředkům. Obě opatření jsou součástí balíčku obnovy kapitálových trhů, který byl schválen na konci loňského roku. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme