Rada EU schválila závěry k obchodu a udržitelnosti

Rada Evropské unie se pod českým vedením shodla na budoucnosti aktivní a udržitelné obchodní politiky. Členské státy formálně schválily závěry Rady k obchodu a udržitelnosti.

Tento úspěch českého předsednictví otevírá nové možnosti pro dojednávání obchodních dohod EU se třetími zeměmi i účinnější provádění a vymáhání pravidel v oblasti udržitelného rozvoje.

Ilustrační fotografie

„V době, kdy Evropa čelí důsledkům ruské agrese, musíme intenzivně pracovat na posilování vztahů se zeměmi, s nimiž sdílíme společné hodnoty. V tuto chvíli má EU rozjednané obchodní dohody například s Austrálií, Indií nebo Indonésií, které nám v tom pomohou. Skvělá práce týmu českého předsednictví může být klíčem k odblokování současné situace, ve které jsme se nacházeli po ukončení vyjednávání s Mexikem, Chile nebo Mercosurem,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že přestože obchodní politika není příliš často ve světlech reflektorů, její ekonomický i geostrategický význam je pro odolnost evropské ekonomiky nezpochybnitelný.

Nedlouho před dokončením závěrů Rady svou rezoluci k obchodu a udržitelném rozvoji schválil také Evropský parlament. Evropská komise tak má nová politická vodítka pro vyjednávání obchodních dohod od obou klíčových institucí, na kterých následně leží ratifikace vyjednaných dohod. „Od roku 2018 jsme se v Radě nedokázali shodnout na společném pohledu na obchod. Nyní se ale podařilo dohodnout přístup, který reflektuje zájmy všech členských států EU a posune obchodní politiku kupředu. Jedná se o významný moment českého předsednictví,“ říká ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek a dodává: „Závěry budou mít důležitou váhu i dlouho po skončení českého předsednictví.“

Index Exportu: Vývoz ohrožuje upadající poptávka

Jasné stanovisko Rady EU kvitují i hlasy z podnikatelské sféry. „Evropský byznys dlouhodobě podporuje rozšiřování sítě obchodních dohod, které obsahují vyvážené závazky k udržitelnosti. Jde o zajištění vysokého standardu udržitelného rozvoje, který bude přijatelný i pro naše obchodní partnery. Domnívám se, že přístup Rady tuto delikátní rovnováhu velmi dobře reflektuje,“ říká ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin a dodává: „Nesmíme ale nyní usnout na vavřínech, práce rozhodně není u konce. Na dojednávání kvalitních obchodních dohod je nutné nadále pracovat, neboť jsou předpokladem naší prosperity a pomáhají vytvářet pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou.“

Obchodní dohody představují jeden z hlavních nástrojů pro posilování hospodářských i politických vztahů mezi EU a jejími partnery. Usnadňují obchod zbožím i službami, upravují společný přístup parterů k právům k duševnímu vlastnictví či veřejným zakázkám. Od roku 2011 obchodní dohody EU obsahují také specifické kapitoly k obchodu a udržitelnému rozvoji, jejichž součástí jsou široké závazky v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu či pracovně-právních standardů. Poslední taková dohoda byla nedávno dokončena s Novým Zélandem.

V červnu 2022 Evropská komise na základě konzultací s občanskou společností a byznysem představila nový přístup k obchodu a udržitelnosti, ve kterém klade větší důraz na řádné provádění a vymáhání dojednaných ustanovení. Rada EU nyní svými závěry nový přístup Evropské komise podpořila.

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme