Rada potvrdila směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD)

Nová pravidla způsobí, že podniky budou více odpovědné za svůj dopad a budou usilovat o ekonomice prospěšné pro společnost a životní prostředí.

Dne 28. listopadu dala Rada Evropské unie zelenou směrnici, díky které budou společnosti povinny zveřejňovat podrobné informace týkající se udržitelnosti s cílem dosažení zvýšení odpovědnosti společností a zamezení odlišným standardům udržitelnosti.

V praxi to znamená, že podniky budou muset podávat zprávy o tom, jak jejich obchodní model ovlivňuje udržitelnost jako například sociální, environmentální, lidská práva či faktory řízení a správy, a jak vnější faktory jako změna klimatu ovlivňují jejich činnost.

Jak ovlivní firmy nová směrnice o ESG? Přinášíme shrnutí vývoje v tematice ESG za rok 2022

Nová pravidla se budou týkat hlavně velkých společností s více než 250 zaměstnanci a obratem 40 milionů euro a na všechny podniky uvedené na regulovaných trzích. Malé a střední podniky budou moci uplatnit výjimku, která je osvobodí z uplatňování směrnice až do roku 2028.

Mimoevropské společnosti jsou povinny podávat zprávu o udržitelnosti, pokud dosahují v EU obratu 150 milionů euro a mají alespoň jednu dceřinou společnost.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme