Rada souhlasí s podpisem dohody o ochranně zeměpisných označení s Čínou

Rada přijala rozhodnutí ohledně podepsání dohody mezi EU a Čínou týkající se ochrany zeměpisných označení (GIs). Jedná se o první bilaterální dohodu mezi oběma celky tohoto typu, která zajistí, že bude 100 zeměpisných označení EU chráněno na čínském trhu proti napodobování a naopak.

Čtyři roky po vstupu dohody v platnost se rozsah dohody rozšíří o dalších 175 zeměpisných označení, s možností přidání dalších. 

• Teritorium: Čína | Evropa

Doporučujeme