Rodinným firmám pomohou bezúročné úvěry i záruky. Už v roce 2020

Definice rodinného podnikání v zákoně nestačí, shodují se firmy. Vláda proto ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a dalšími partnery připravila pro rodinné firmy konkrétní podporu. Počítá s bezúročnými půjčkami, zvýhodněnými zárukami pro podniky i vzděláváním jejich zástupců.Základ obslužnosti regionů, nositelé tradic a významní zaměstnavatelé. To jsou (nejen v Česku) rodinné podniky. Ty se v současnosti ocitají na křižovatce. Otcové zakladatelé totiž odcházejí do důchodu a předávají svůj byznys dětem.

Zatímco ve světě je tento proces úspěšný jen asi ve třetině případů, v Česku bude toto číslo pravděpodobně vyšší – především proto, že jde v drtivé většině případů o první převod. Většina rodinných firem totiž vznikla v 90. letech a druhá generace v současnosti střídá tu první.

Zaměstnávají statisíce Čechů

„Když sečteme malé a střední podniky a živnostníky dostaneme zhruba milion subjektů, které odpovídají definici rodinného podnikání. Rodinné firmy dnes zaměstnávají asi 1,6 milionu Čechů. Jsou tedy bez nadsázky páteří naší ekonomiky. Podpora růstu tohoto sektoru navíc zůstane doma, protože rodinné firmy mají zájem na tom, aby Česká republika vzkvétala,“ připomíná člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a majitel rodinné firmy LIKO-S Libor Musil.

Jak je důležitá podpora rodinného byznysu si uvědomuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Ve spolupráci s partnery proto připravilo jeho komplexní podporu. A už není jen na papíře.

Od roku 2020 budou moci podnikatelé využít nové finanční nástroje Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Zvýšit chce stát i jejich informovanost a zlepšit vzdělávání

Nové programy ČMZRB jim mají nejen usnadnit investice a zajistit peníze na provoz, ale především zjednodušit převod podílů ze současných majitelů na následovníky.

Finanční podpora nestačí

„Rodinné firmy jsou stabilním obchodním partnerem, a nelze u nich předpokládat, že přesunou investice za levnou pracovní silou třeba do Asie. Proto jsme na MPO urychleně zahájili jejich systematickou podporu,“ tvrdí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podle ministra jsou rodinné podniky základem obslužnosti venkova, největšími zaměstnavateli v regionech a obecně nejstabilnějšími zástupci byznysu. „Pilíře jejich podpory by měly být dva, tedy podpora bankovní – zvýhodněné úvěry a vyšší bankovní záruky – a dále podpora edukativní,“ zmiňuje Karel Havlíček.

„Díky jasné definici rodinného podnikání schváleného vládou spouštíme ve spolupráci s ČMZRB přípravu podpůrných programů, posílili jsme komunikaci a výměnu informací. Podpora rodinných firem je nedílnou součástí živnostenského balíčku, který postupně naplňujeme,“ doplňuje.

„V rámci stávajících programů Záruka 2015 až 2023 a EXPANZE jsme pro rodinné podniky připravili výrazně větší zvýhodnění,“ shrnuje generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek.

Od 1. ledna příštího roku budou moci rodinné firmy využít bezúročné úvěry do 60 milionů korun. Příklad? Pokud si chce firma pořídit nový stroj a inovovat, využije na jeho nákup půjčku s nulovým úrokem v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů korun, a to na dobu 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na čtyři roky. Úvěr pak získá až na 45 procent způsobilých výdajů projektu. U spolufinancujícího úvěru od komerční banky či leasingové společnosti poskytne ČMZRB podnikatelům příspěvek na úroky až do čtyř milionů.

Jak usnadnit předání žezla?

Také zmiňované předání byznysu do rukou dětí by mělo být díky ČMZRB snadnější. „V rámci našeho programu Záruka 2015 až 2023 totiž budou moci čerpat záruku k úvěru od komerčních bank. Těmi budou financovat aktivity související s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruky budeme poskytovat do výše 80 procent jistiny úvěru (maximálně ve výši 30 milionů korun), a to až na 12 let,“ doplňuje Jirásek.

Základní parametry podpory by se měly firmy dozvědět od banky na počátku příštího roku po vyhlášení výzev.

Proč jsou tak důležití?

Podle šetření Family Firm Institute vytváří rodinné firmy 70 – 90 procent světového HDP, poskytují zaměstnání 60 – 80 procent zaměstnanců a jsou odolnější vůči krizím a založené na vysoké odpovědnosti k okolí. Rodinné firmy se snaží vyvážit potřeby rodiny a potřeby podnikání, a upřednostňují socioekonomické bohatství před úzkým zaměřením na finanční cíle.


Praktický průvodce

Kromě zmíněných finančních nástrojů nabízí MPO ve spolupráci s AMSP ČR, Hospodářskou komorou a advokátní kanceláří Eversheds Sutherland publikaci „Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to“. K dispozici je zdarma, a to v tištěné i v elektronické podobě.

„Cílem této publikace je stát se praktickým průvodcem majitelů rodinných firem na jejich cestě při předávání jejich celoživotního díla další generaci. Cenným zdrojem by měla být také pro nástupce, kteří by měli firmu dál budovat a rozvíjet. V rámci spoluautorství jsem se snažil shrnout svoje dlouholeté zkušenosti v poradenství pro rodinné podniky a specializovaného vzdělávání v této oblasti v Německu a Spojených státech,“ říká partner Advokátní kanceláře Eversheds Sutherland Stanislav Servus.

Publikace poskytuje podnikatelům návod, jak postupovat, aby se předání firmy podařilo. Obsahuje také konkrétní příklady, které vycházejí z reálných životních situací. Velkým benefitem v procesu převodu podílu podniku v rámci jedné rodiny je nulová výše daně.


To, jak je proces složitý, dokazují statistiky, podle kterých se ve světě podaří předat do rukou mladších rodinných příslušníků jen asi 30 procent firem

Libor Musil ani ministr Havlíček se ale o budoucnost českých rodinných podniků neobávají. „U nás vidím daleko větší chuť mladé generace v byznysu pokračovat. Je to poněkud jinak než ve vyspělých zemích, kde se děti majitelů už narodily se stříbrnou lžičkou. V Česku jde teprve o předání první generaci nástupců. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že k úspěšnému převodu dojde v 60 až 70 procentech případů,“ věří Libor Musil.

Podobná slova volí i ministr Karel Havlíček: „Musíme u mladé generace vzbudit chuť, aby v podnikání pokračovala. To je především záležitostí jejich rodičů a domnívám se, že se to do značné míry daří. My jako stát k tomu musíme přispět právě tím, co jsme zmínili – tedy legislativní, finanční a edukativní podporou rodinného podnikání“

Havlíček navíc připomíná, že v případě prvního předání (tedy od zakladatelů na generaci synů a dcer) bývají čísla vyšší. Podaří se to zhruba v 70 procentech případů. Podle ministra i zástupce AMSP ČR tedy není důvod, aby se to nepovedlo i v České republice. „Podstatné jsou ale právě vzdělání a transfer dovedností. Ve vyspělém světě existují velmi sofistikované poradenské společnosti zaměřené na family business, jsou tam i speciální školy pro pokračovatele rodinného byznysu. Měli bychom také v Česku vybudovat podobný systém,“ doplňuje ministr.

Jakub Procházka

Doporučujeme