Rostoucí nezaměstnanost do stavebnictví nové zaměstnance nepřinesla

Rostoucí nezaměstnanost v souvislosti s koronakrizí do stavebnictví nové zaměstnance nepřinesla. Společnosti mají dlouhodobě neobsazeno v průměru 9 % pracovních míst. Nejvíce chybí dělnické pozice.

Problém naopak není u pozic administrativních. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

Obecná míra nezaměstnanost se v meziročním srovnání mírně zvýšila. Pomohla tato situace přílivu nových pracovníků do stavebnictví? Většina dotázaných stavebních společností si zvýšeného zájmu o práci v oboru nevšimla a ani nepocítila příliv nových zaměstnanců (94 %). Opačně situaci vnímá pouze 6 % dotázaných. Společnosti, které najali pracovníky z jiných oborů v souvislosti s krizí, uvádí, že se jednalo v průměru pouze o 5 % všech přijatých pracovníků.

Proč zaměstnance práce v oboru stavebnictví neláká popisuje Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.: „Aktuální míra nezaměstnanosti není dramaticky odlišná od situace v uplynulých měsících a pro stavebnictví se na trhu práce nic zvláštního nezměnilo. Problémem stále zůstává velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Pandemie covidu paradoxně přispěla k tomu, že lidé mají menší chuť měnit zaměstnání a mnozí z těch, kteří by před pandemií zvažovali změnu, nyní raději zůstávají u svého stávajícího zaměstnavatele.  Situaci na trhu práce tak vnímám jako horší, než byla v roce 2019 – covid tedy do jisté míry „zabetonoval“ trh práce a problémem zůstává i fakt, že zkušení pracovníci stárnou a nemá je, kdo nahradit, protože technické obory a řemeslo nejsou pro mladou generaci dostatečně lákavé.“

U dotazovaných společností je v současné chvíli neobsazeno 9 % veškerých pracovních pozic. Ve srovnání s minulým rokem se počet neobsazených pracovních pozic nezměnil pro 70 % dotázaných. Čtvrtina stavebních společností (26 %) uvedla, že počet volných pracovních míst u nich vzrostl, a to v průměru o 25 %. Čtyřem procentům dotázaných společností se podařilo počet neobsazených pracovních míst snížit, a to v průměru o 16 %.

Tomáš Koranda, generální ředitel a předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., upozorňuje na problém se zahraničními pracovníky: „Zaměstnanci z oborů nejvíce postižených covidem mají málokdy zájem o práci ve stavebnictví. Covid nám naopak i v této oblasti přidělal několik nových vrásek, protože zkomplikoval zapojení zahraničních pracovníků. A bez nich se české stavebnictví už neobejde.“  

Pro 50 % dotázaných jsou z dlouhodobého hlediska nejvíce neobsazené dělnické pozice. Ty následují pozice odborné u 38 %  dotázaných stavebních společností. Nejmenší obtíže činí stavebním firmám obsazení manažerských pozic (2 %). Administrativní pozice nemá obtíže obsadit žádná z dotázaných společností.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2021 bude publikována na webu společnosti CEEC Research s.r.o.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme