Rozvoj inteligentních sítí podporujících zapojení OZE do distribuční soustavy podpoří dotace z OP TAK

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM.

O dotace na rozvoj inteligentních sítí (Smart Grids) podporujících zapojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR mohou žádat licencované velké podniky z oblasti energetiky. Výzvu vyhlásilo 31. března 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 25. ledna 2024.

Aktualizace: Navýšení alokace a maximální výše dotace u výzvy I Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM

Ilustrační fotografie

„Žadatelé mohou podporu využít na realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů. Mezi podporované činnosti dále patří pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace, pořízení SIM mobilního operátora, relé boxů pro řízení zátěže a implementace odečtové a datové centrály včetně zajištění komponent pro zabezpečení a úpravy ostatních souvisejících IT systémů a dispečinku,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. Finálním cílem je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

Firmy mohou v této výzvě získat 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 2 miliardy korun na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na stránkách API.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme