S elektronickými dálničními známkami mají problém někteří účetní, upozorňují podnikatelé

Výzva k platbě, kterou automaticky generuje on-line systém pro platbu dálničních známek, neobsahuje základní informace o příjemci odeslané finanční částky. Někteří účetní proto mají problém s tím, zařadit takový doklad od účetnictví.

S potížemi se setkávají někteří podnikatelé poté, co uhradili poplatek za elektronickou dálniční známku. Výzva k platbě, kterou systém automaticky vygeneruje a zašle do emailu, totiž obsahuje jen číslo účtu, kam se mají finanční prostředky zaslat, a státní poznávací značku vozu, kterého se platba týká. A také QR kód.

Chybí na ní ale jakékoli identifikační údaje o příjemci platby, tedy název instituce, její identifikační číslo. Z dokumentu není zřejmý ani účel platby. Někteří účetní proto takový podklad nepovažují za řádný dokument, který by mohli zařadit do účetnictví. A žádají podnikatele, aby si k platbě zajistili zálohovou fakturu.

Pomůže faktura nebo výpis

Společnost CENDIS, která e-shop s dálničními známkami provozuje, současnou podobu výzvy k platbě za dálniční známku omlouvá. „E-mail s platebními údaji slouží pouze k zadání úhrady v případě, že se jedná o platbu převodem. Následně po spárování úhrady přijde Potvrzení o úhradě, které má všechny potřebné náležitosti, ze kterých lze jednoznačně identifikovat účetní případ, a je řádným dokladem pro účetnictví i daňovou evidenci. Potvrzení můžete například připojit k bankovnímu výpisu, na kterém je zaznamenaná bezhotovostní úhrada časového poplatku, a na základě obou těchto dokladů zaznamenáte úhradu ve svém účetnictví nebo daňové evidenci,“ říká Martin Opatrný, tiskový mluvčí společnosti CENDIS.

Také podle odborníků na účetnictví je problém se současnou podobou výzev k platbě řešitelný. „Dokument s QR kódem je výzva k platbě. Jde o ‚dokument‘, kterým dodavatel obvykle žádá platbu předem. V obchodním styku se většinou používá zálohová faktura. Ta však není účetním dokladem, proto nemá žádné předepsané náležitosti, jako je jméno, adresa sídla firmy, IČ, DIČ a podobně. Nedá se tedy ani říci, jaké náležitosti má mít ‚QR doklad‘, který v podstatě zálohovou fakturu nahrazuje,“ popisuje Vladimíra Přibylová, členka Výboru Komory certifikovaných účetních.

Podle ní je tak možné zařadit tento doklad do účetnictví obdobně, jako se evidují zálohové faktury. Ale jen za určitých okolností. „Pokud po jeho zaplacení dojde k vygenerování nějakého dalšího dokladu, který náležitosti dokladu splňuje. Účetním dokladem se pak stává až tento následující doklad. V případě, že žádný další doklad není k dispozici, je třeba získat jiný podklad pro zaúčtování,“ dodává Vladimíra Přibylová.

Nešťastný formát

Podle účetních je výzva k platbě generovaná e-shopem na dálniční známky nepraktická i z dalšího důvodu. Drtivá většina faktur má výškový formát, zatímco podklad k platbě je orientovaný na šířku. Proto by přivítali, pokud by kromě doplnění základních identifikačních údajů došlo i k použití standardního, výškového formátu.

Výzva k platbě postrádá atributy zálohové faktury, má nešikovný, šířkový formát, chybí účel platby i základní údaje o instituci, která je příjemcem platby

Není to první kontroverze, který kolem elektronických dálničních známek vznikla.  Odborníci nejdříve kritizovali cenu 401 milionů korun, za níž měla systém pro Státní fondu dopravní infrastruktury vytvořit a provozovat společnost Asseco Central Europe.  V reakci na to pak 60 dobrovolníků, odborníků na IT, v rámci takzvaného hackathonu během víkendu vytvořilo systém nový. Stát z něj ale nakonec vůbec nic nevyužil. Současný systém pak dodala státní společnost CENDIS za 128 milionů korun.

Podruhé se o systému mluvilo, když po spuštění na začátku prosince 2020 kolaboval a dálniční známky přes něj nešlo zakoupit.

SPECIÁL: Daně z příjmů za rok 2020

Staré dálniční známky, které se lepily na přední sklo automobilu, přestaly v Česku platit k poslednímu lednu letošního roku. Poté se naplno rozjel systém kontroly nových, elektronických známek. „Systém kontroly elektronických dálničních známek je dvojí. Mobilní a stacionární. V prvním případě jde o přenosné sady do vozidel policie a celníků, ve druhém o kamery na vybraných mýtných branách. Obojí dělá totéž. Snímá SPZ a vyhodnocuje, zda má řidič uhrazen dálniční poplatek či nikoliv,“ vysvětlil Martin Opatrný.

Přínos pro stát, policii i přírodu

Mobilní sady, takzvané kufry, jsou vybaveny tabletem, speciální kamerou a dalším příslušenstvím. Policie má k dispozici 43 těchto sad a Celní správa 15. Dopravním policistům nový systém ulehčuje práci. „Nebudou odkázání na manuální vkládání registračních známek do databází. V praxi tak bude mnohem jednodušší zjistit vozidlo, které neuhradilo dálniční poplatek a tím i efektivnější postihování řidičů, kteří využívají dálnic bez zaplacení poplatku,“ konstatoval ředitel Služby dopravní policie Policie ČR plukovník Jiří Zlý.

Elektronické dálniční známky ušetří státní finance i životní prostředí

Systém rovněž státu šetří náklady tím, že odpadly náklady na tisk a distribuci papírových kupónů. Ze stejného důvodu má menší negativní dopady na životní prostředí. Elektronické dálniční známky jsou k dispozici především na e-shopu, ale také v některých kamenných prodejnách, v takzvaných samoobslužných kioscích, především v příhraničních oblastech, a na některých pobočkách České pošty či na čerpacích stanicích sítě Euro Oil.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme