S Němci jsme si podobní, orientují se na výsledek

Vedle přímého vývozu jsou silnou linkou vzájemných vztahů ČR a Německa investice. Pomáhat zprostředkovat se je snaží Barbora Račan Ježková, zahraniční zástupkyně CzechInvestu v Düsseldorfu. Ta se zároveň setkává se stále větším zájmem českých startupů o Německo.Německo tradičně patří mezi největší investory v České republice. Co říkají čísla?
Bavíme-li se o investicích, které pomohl dojednat CzechInvest, tak jejich počet je relativně stabilní. Od roku 2009 do roku 2018 jde konkrétně o 175 investic. Hodnota přímých zahraničních investic, které eviduje Česká národní banka, je samozřejmě ještě vyšší – ta zahrnuje například investice do oblasti financí, maloobchodu nebo retailu. CzechInvest se zaměřuje tradičně na projekty navázané na průmysl.

Jaký typ německých investic v Česku převládá? Změnily se nějak za posledních dvacet let?
Převažují investice do výroby ve zpracovatelském průmyslu, zejména v automobilovém sektoru. Za posledních dvacet let ale došlo ke značnému vývoji. Ti, co sem přišli v devadesátých letech nebo po roce 2000 a jsou spokojeni z důvodu dobré infrastruktury, vzdělávání, životní úrovně nebo kvalifikované pracovní síly, své aktivity v Česku rozvíjejí a otevírají nová výzkumná a vývojová centra nebo do výroby zavádějí automatizaci. Jedná se například o společnosti Robert Bosch, Siemens nebo ZF.

Jak Němci vnímají situaci na českém trhu práce a velmi nízkou nezaměstnanost? Neomezují investice?
Tím, že pro Německo nejsme země neznámá, tak situaci na trhu práce vnímají velmi intenzivně. V současné době je to většinou první otázka, kterou při jednáních dostávám. V některých investorech samozřejmě vzbuzuje obavu, zda dokážou najmout kvalitní pracovníky nebo zda je vůbec najdou. Na to jim zpravidla odpovídám, že český a německý trh práce čelí velmi podobným nebo stejným otázkám. Nezaměstnanost v Německu je druhá nejnižší v EU, hned po České republice. Navíc Němci mají také problém s náborem nových zaměstnanců a s technicky vzdělanou pracovní silou, takže mají jisté zkušenosti, jak situaci řešit.

Německá ekonomika zpomaluje. Začíná se to projevovat na zájmu investorů? Přijde krize?
V prvním pololetí roku 2019 jsem skutečně zaznamenala nižší zájem. Ten byl do té doby celkem stabilní. Nemám ovšem pocit, že by se investoři dostávali do nějaké recese, snižovali náklady a rušili investiční plány. Spíše to vnímám jako takovou vyčkávací taktiku. V německé ekonomice se velmi diskutuje téma brexitu a jeho dopadu, dále mezinárodní obchodní války, zejména v souvislosti s USA a Čínou. Toto jsou poměrně důležité faktory, které ovlivňují mezinárodní obchod a investiční plány. Osobně si myslím, že ekonomická krize ale zatím nehrozí.

Němečtí investoři, jako je společnost Robert Bosch, 
spolupracují s českými partnery i v oblasti výzkumu a vývoje.

Jak ovlivňuje německou ekonomickou situaci právě brexit?
Na odchod Velké Británie z EU se všichni nějakým způsobem připravují již několik posledních let. Německé firmy nicméně mají obavu z poklesu svých exportních aktivit na ostrovech. Na druhé straně přímé zahraniční investice z Velké Británie do Německa zaznamenaly rekordní nárůst od doby, kdy se hlasovalo o brexitu, a to přibližně o 34 procent.

Německo v poslední době začínají objevovat i české startupy. Spolupracujete s některými, které už jsou v Německu známé nebo které podle vás mají velký potenciál?
Komunikuji s nimi stále víc, jejich zájem o Německo skutečně stoupá. Je to přece jen největší evropský trh a zároveň je to náš soused. Za zmínku určitě stojí již etablované firmy Ackee a Pixelmate. Oba startupy se nejdříve rozrostly v České republice a poté velmi úspěšně expandovaly do Německa. Ackee dokonce vyvinulo aplikaci pro Spolkový sněm.

Měla byste pro startupy, které chtějí expandovat do Německa, nějaké tipy? Na co by se měly zaměřit a na co si dát pozor?
Určitě je potřeba začít kvalitní přípravou – provést důkladný průzkum trhu, pečlivě připravit podklady a přeložit je do němčiny. Většina Němců sice hovoří anglicky, ale určitě je důležité navázat první kontakt v jejich rodném jazyce a mít německé webové stránky a materiály. Uspět pouze s angličtinou je velmi obtížné. Pokud má společnost kladné reference od německých firem, tak ty mohou také velmi pomoci. Nejdůležitějším bodem je ovšem budování vztahu se zákazníky. To zabere nejvíce energie a času, ale určitě se to vyplatí.

Jak se projevuje charakter Němců v byznysu ve srovnání s Čechy?
Jsme si podobní. Němci jsou velmi orientovaní na výsledek a oddělují práci a osobní život. Na jednáních jdou rovnou k věci a jádru problému. To Čechům při spolupráci s Němci hodně pomáhá. Češi jsou naopak kreativní a flexibilnější, dokážou rychle najít nestandardní řešení. To bych řekla, že Němci pro změnu oceňují na nás.

Pokrýváte i oblast Rakouska a Švýcarska. Kolik své agendy věnujete právě těmto zemím?
Většinu svého času věnuji přirozeně Německu. Jedná se o nejvýznamnějšího zahraničního investora a zároveň největší trh. Rakousko a Švýcarsko jsou z pohledu investic samozřejmě také významné, ale v porovnání s Německem je jejich objem nižší. V případě Rakouska mluvíme o celkem 38 investicích v letech 2009 až 2018, ze Švýcarska přišlo ve stejném období 43 investic. Do Rakouska to mám z Düsseldorfu poměrně daleko. V rámci jednotné zahraniční sítě a spolupráce CzechInvestu s agenturou CzechTrade služby pro rakouské investory pokrývá kolega z této agentury ve Vídni.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Jana Kohoutová, Specialista komunikace, CzechInvest.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme