Sedm státních organizací směřuje společně k větší otevřenosti státní správy

„Ministerstvo financí jde příkladem ostatním institucím, postupně se nám daří v otevírání dat prolamovat ledy. Stále však existují velké rezervy. Chtěl bych oslovit všechny státní organizace, aby svá data otevřely. My jim v tom rádi pomůžeme. Otevřená data jsou nezbytnou součástí transparentního úřadu a nejde jen o data týkající se hospodaření,“ vyzývá ministr financí Andrej Babiš.

Projekt je jedním z nejvýraznějších posunů v oblasti otevřených dat veřejné správy v České republice. Dosavadním výsledkem spolupráce je spuštění katalogů otevřených dat jednotlivých resortů a ČTÚ, kam jsou umísťována i další data a zapojení faktur do aplikace Supervizor, která vznikla na Ministerstvu financí a přehledně vizualizuje a zpřístupňuje data z uhrazených faktur. V aplikaci lze jednoduše dohledat jaké částky – a především za jakým účelem – byly zaplaceny dodavatelům na jednotlivých resortech. Postupně budou přibývat další otevřená data.

Ministerstva financí, obrany, dopravy, životního prostředí, spravedlnosti, pro místní rozvoj a Český telekomunikační úřad spustily společný projekt otevřených dat, tedy dat, která jsou skutečně otevřená, strojově zpracovatelná a dostupná všem bez omezení na stále stejném místě. Otevřená data se postupně stávají celosvětovým standardem.„Naše ministerstvo plánuje v nejbližší době katalog rozšířit o seznamy příjemců podpory z fondů EU dle operačních programů v programovém období  2014-2020, seznamy schválených a zamítnutých žádostí z národních programů MMR či každoroční závěrečné účty ministerstva,“ vyjmenovává seznam dat ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Cílem projektu je také transformace již zveřejněných dat do formátu otevřených dat a koncentrace těchto dat na jednom místě.  Ministerstvo financí tak plánuje například publikaci dat z Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) v otevřeném formátu, nebo publikaci dat o poskytnutých dotacích z informačního systému CEDR III.

„Od února zveřejňujeme všechny uzavřené smlouvy a proplacené faktury. Aktuálně se jedná řádově o desetitisíce položek. Naše otevřená data jsou již přístupná také prostřednictvím Národního katalogu otevřených dat a aplikace Supervizor. V nejbližších týdnech zpřístupníme veřejnosti data týkající se pohledávek po splatnosti a vedeme diskusi o zpřístupnění dalších údajů,“ popisuje stav ve svém resortu ministr obrany Martin Stropnický.

Ministerstvo financí, které jako první začalo publikovat otevřená data v lednu 2015, celý projekt koordinuje a snaží se inspirovat i ostatní instituce. „Otevřená data jsou v českém prostředí stále málo probádanou oblastí. Sami jsme čelili a stále čelíme problémům, které trápí i ostatní instituce, které chtějí otevírat svá data. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že nejdůležitější je spolupráce mezi jednotlivými institucemi veřejné správy a sjednocování postupů. Velmi intenzivně spolupracujeme i s Ministerstvem vnitra, které má roli národního koordinátora otevřených dat, provozuje Národní katalog otevřených dat a poskytuje technickou a metodickou podporu nejen ministerstvům, ale i obcím, krajům a ostatním institucím,“ doplňuje iniciátor a koordinátor projektu Benedikt Kotmel z Ministerstva financí.

„Za velký úspěch také považuji fakt, že jsme téměř nevyužili externí dodavatele a nevypisovali žádné zakázky. Byly použity maximálně jednotky dní dodavatelů na nezbytné úpravy ekonomických systémů,“ dodává Benedikt Kotmel.

Jedním z významných uživatelů otevřených dat je i sama veřejná správa. Jednotlivé úřady se mohou podívat na to, jak hospodaří ostatní resorty či jaká je běžná cena za vybrané komodity, mohou ale využívat i jakákoliv jiná data. Výměna dat a informací tak bude zcela nezávislá na politické situaci a součinnosti daných úřadů, což je v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti veřejné správy. Pokud budou data veřejná, budou podléhat nejširší a nejúčinnější kontrole, což je kontrola veřejnosti.

Odkazy:

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme