Sedm z deseti podniků ve světě zaznamenalo po pandemii nárůst příjmů

Automatizace, digitální shromažďování dat a moderní technologie pomáhají firmám se zvýšením obratu. Sedmi z deseti respondentů příjmy jejich firem v roce 2021 narostly, přičemž 73 % podniků buď své finanční cíle naplnilo, nebo je i překonalo.

Ukázal to průzkum společnosti Pipedrive. Z analýzy rovněž vyplývá, že se jen malé množství respondentů loni ve svých firmách potkalo se snížením počtu zaměstnanců, snížením rozpočtů či změnou benefitů.

Ilustrační fotografie

„Automatizace je jednou z cest, jak dosáhnout vyšší efektivity. Snižuje časově náročnou administrativní práci a opakující se úkoly, pomáhá sledovat správné činnosti vedoucí k úspěšnému prodeji a sjednocuje všechny nástroje potřebné pro práci. Například CRM platformy slouží jako nástroj pro zvýšení produktivity každého týmu a pro naplnění obchodních cílů,“ říká produktová manažerka Pipedrive Veronika Danielová.

Účelem CRM je především pomoci firmám s řízením vztahů se zákazníky.

Srovnání loňského vývoje s rokem 2020 může být nicméně částečně zkreslené tím, že šlo o rok covidové krize, kdy se většina podniků potýkala s problémy. Ani loni se jim ovšem potíže nevyhnuly a letos přichází další krize.

Více než polovina evropských firem se domnívá, že data budou důležitější než obchodní vztahy

Průzkum ukázal, že klíčovými faktory pro úspěch firmy jsou silné zaměření na strategii, spolupráce mezi sehranými marketingovými a prodejními týmy a správné technologie, které umožňuje růst společnosti.

Zmíněné CRM platformy mají mnohostranné využití, nejčastěji se mezi respondenty využívají k automatizaci reportů a údajů o prodejích. Z průzkumu plyne, že firmy využívající těchto technologií automatizací s větší pravděpodobností dosáhnou stanovených cílů.

Záleží na kvalitě managementu

Zavedení technologií a automatizace však nejsou jedinými faktory ovlivňujícími úspěch společnosti, značný vliv má také kvalita vedení a managementu firmy. Téměř polovina profesionálů, kteří nedosáhli prodejních cílů, uvádí potřebu zlepšení managementu a vedení ve firmě.

Celkem 42 procent dotázaných, jejichž firmy dosáhly nižšího růstu příjmů oproti prognózám, dále uvedlo potřebu zlepšit strategii, cíle a mise svých firem.

Vzorek dotázaných tvořil celkem 1 114 respondentů ze Severní a Jižní Ameriky, Asie, Austrálie, Evropy a Afriky. Jde zejména o specialisty v oblasti prodeje a marketingu, majitele firem či zaměstnance startupů, malých, středních a velkých podniků. Většina respondentů (31 %) pracuje ve firmách o 21 až 100 zaměstnancích.

Hlavní zjištění průzkumu:

● Značný růst ve všech oblastech – Přes složité výzvy loňského roku uvedlo 71 % respondentů, že si jejich společnosti v roce 2021 oproti roku 2020 polepšily.

● Zavedení technologií napomáhá růstu i spokojenosti zaměstnanců – Firmy, které zavedly nové technologie a automatizovaly své prodejní a marketingové procesy, měly o 16 % vyšší pravděpodobnost dosažení svých prodejních cílů.

● Silný leadership klíčem k úspěchu – Dvě pětiny respondentů, jejichž firmy nedosáhly v loňském roce svých prodejních cílů, považuje za důvod tohoto neúspěchu neadekvátní leadership a management.

● Spolupráce prodeje a marketingu zvyšuje příjmy – Podniky s dobře integrovaným prodejem a marketingem měly o 26 % vyšší pravděpodobnost, že budou jejich reálné příjmy vyšší než ty očekávané.

● Investice do marketingu přináší výsledky – 78 % respondentů uvedlo, že marketingové investice v roce 2021 měly průměrnou, dobrou či velmi dobrou návratnost.

● Práce na dálku paradoxně přispívá k větší produktivitě – Dvě třetiny respondentů uvedly, že práce na dálku měla pozitivní dopad na jejich pracovní život, a 46 ze sta firem vzrostla produktivita (jen ve 12 % společností produktivita práce klesla).

Redakčně upravená tisková zpráva Pipedrive

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme