Více než polovina evropských firem se domnívá, že data budou důležitější než obchodní vztahy

Z průzkumu společnosti Dun & Bradstreet také vyplývá, že pětina podniků buď ztratila stávajícího zákazníka, nebo nepodepsala novou smlouvu kvůli chybějícím nebo nepřesným informacím o zákaznících či dodavatelích.

V důsledku pandemie, která narušila a digitalizovala obchodní operace jako nikdy předtím, se způsoby práce dramaticky změnily. Výzkum zadaný společností Dun & Bradstreet, zjistil, že více než polovina (53 %) vedoucích pracovníků firem připouští, že data budou v budoucnu důležitější než osobní obchodní vztahy, a dvě třetiny z nich jsou přesvědčeny, že k přeměně obchodních příležitostí jsou zapotřebí přesnější (66 %) a úplnější (65 %) data. 

Ilustrační fotografie

Zjištění zveřejněná ve zprávě Future of Data společnosti Dun & Bradstreet, která se dotazovala 1 700 vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí v podnicích v celé Evropě, odhalují obavy týkající se kvality dat a jejich dopadu na jejich organizaci. Výsledky ukazují, že nejdůležitější obchodní prioritou pro organizace po Covid-19 je udržení zákazníků (40 %). 

Organizace se však domnívají, že kvůli nedostatečné kvalitě dat nebudou schopny konvertovat nové zákazníky (27 %) nebo si udržet stávající zákazníky (25 %). Navíc kvůli špatné kvalitě a správě dat je pro organizace problém najít nové zákazníky (22 %) a udržovat přesné údaje o stávajících zákaznících (20 %).

Tento nedostatek přesných a kvalitních údajů má na podniky vážné dopady, neboť nedostatek údajů nebo nepřesné informace o zákaznících či dodavatelích vedou k tomu, že pětina (19 %) evropských podniků nepodepíše novou smlouvu se zákazníkem a podobný počet zákazníky dokonce ztratí (18 %). 

„Obchodní a marketingové týmy jsou pod větším tlakem než kdy jindy. Problémy dodavatelského řetězce zhoršují letité problémy, jako je například mít aktuální informace o zákaznících. Nikdy nebylo pro podniky důležitější zajistit si co nejkvalitnější data, která jim pomohou identifikovat nové zákazníky a udržet si ty stávající,“ řekla Susan McKay, International CMO společnosti Dun & Bradstreet. „Podniky si nemohou dovolit u potenciálních zákazníků udělat chybu. Je nezbytné, aby měly přístup ke správným datům, odborným znalostem a zdrojům, které jim umožní včas oslovit potenciální zákazníky relevantními službami a sloužit jim řešeními vhodnými pro daný účel,“ dodala Susan McKay.

Investice do datové strategie a odborných znalostí 

Aby bylo zajištěno zlepšení kvality dat, musí podniky investovat do své datové strategie. Pozitivní je, že téměř dvě třetiny (63 %) se domnívají, že vedení jejich podniku chápe význam a potenciál dat, přičemž 60 % je připraveno data demokratizovat (tj. zpřístupnit je zaměstnancům) pro lepší rozhodování a flexibilitu. 

Dalším řešením, ke kterému se organizace obracejí, je získání externí podpory, která jim pomůže zlepšit kvalitu dat. Podle respondentů by čerpání většího množství dat od třetích stran mohlo jejich organizaci umožnit jak k upsellu u stávajících zákazníků (62 %), tak k získání více nových zakázek (60 %).

Covidová doba posunula české firmy dopředu, pohnuly s digitalizací

Navzdory výzvám, kterým čelí obchodní a marketingové týmy, je efektivní správa dat také velkým příslibem pro zlepšení jejich činnosti. Většina z nich se domnívá, že přístup k většímu množství dat může podpořit tvorbu příjmů (69 %) a že efektivní správa dat může být konkurenční výhodou (73 %). A konečně 62 % respondentů věří, že automatizace pohledávek bude důležitá pro pochopení poznatků o platbách (např. pochopení peněžních toků a čekajících plateb). 

McKay pokračuje: „Navzdory všem řečem o „velkých datech“ obchodní lídři firem stále bojují s postupy ohledně správy dat a nikde to nepociťují akutněji než v prodejních a marketingových týmech. Obrátit se na důvěryhodného partnera může být nesmírně cenné, protože ten dokáže vytvořit takové podklady, které pomohou získat komplexní pohled na stávající i potenciální zákazníky. Vzhledem k tomu, že vývoj ekonomiky se ve druhé polovině roku jeví jako stále nejistý, jsou efektivní datové postupy nutností pro každou firmu, která se chce izolovat od negativních vnějších tržních sil.“

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Dun & Bradstreet

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme