Semináře ICC k novému vydání pravidel INCOTERMS 2020

Mezinárodní obchodní komora (ICC) připravila pravidelnou revizi pravidel INCOTERMS©2020. Revize bude účinná od roku 2020. Text pravidel INCOTERMS©2020 v anglickém jazyce a národních jazycích bude publikován v září 2019. Od stejného data připravuje Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC ČR) semináře.Semináře budou obsahovat podrobný výčet všech pravidel s důrazem na změny oproti znění z roku 2010. Chybět nebudou praktické ukázky použitelnosti jednotlivých podmínek, a dále i jejich vztah a vliv na podmínky platební, přepravní a pojistné.

Semináře budou určeny nejširší veřejnosti jak z vývozních či dovozních oddělení firem, logistických, dopravních a zasílatelských firem, zaměstnancům bank, pojišťoven i celních deklarací, studentům i státním úředníkům.

Semináře budou rozděleny do dvou úrovní:

  • seminář „komplexní“ pro zájemce s minimální či žádnou předchozí znalostí podmínek
  • seminář „srovnávací“ pro účastníky již znalé základní problematiky a požadující „pouze“ vysvětlení změn

Semináře povedou certifikovaní lektoři ICC se zkušenostmi z přepravní praxe. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že označení INCOTERMS, INCOTERMS©2010 nebo INCOTERMS©2020 jsou ochranné známky vlastněné ICC. Vlastní pravidla jsou potom autorské dílo ICC. Bez svolení ICC nebo ICC ČR nesmí nikdo zejména tyto ochranné známky používat, nesmí publikovat text pravidel, nesmí se vydávat za lektora ICC, atp. V České republice se bohužel opakovaně setkáváme s případy zneužití našich ochranných známek i vlastního obsahu pravidel INCOTERMS. ICC a ICC ČR již několik let pořádá semináře INCOTERMS pouze svými interními lektory. V současné době jsme neudělili platný souhlas k užívání výše uvedených ochranných známek ani užití textu pravidel INCOTRERMS třetím osobám.

Podrobné informace k pravidlům INCOTERMS©2020

O seminářích ICC se dozvíte více zde:

16. 9. 2019 INCOTERMS 2020 – komplexní seminář

14. 10. 2019 INCOTERMS 2020 – srovnávací seminář

4. 11. 2019 INCOTERMS 2020 – komplexní seminář

2. 12. 2019 INCOTERMS 2020 – srovnávací seminář

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme