Senegalští podnikatelé navštívili Národní výstavu hospodářských zvířat v Brně

Delegace senegalských podnikatelů navštívila ve dnech od 11. do 15. května 2019 Českou republiku u příležitosti konání Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně. Návštěva byla zorganizována jako projekt ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s ministerstvy zemědělství ČR a Senegalu.Hlavním cílem cesty bylo představit senegalským partnerům technologie, které v oblasti chovu domácích zvířat a zpracování potravin by mohly být použity v Senegalu a pomohly by této zemi dosáhnout cílů vytyčených v její rozvojové strategii. Delegace se zúčastnila slavnostního zahájení veletrhu, prohlídek farem a prezentačních stánků českých firem a chovatelských asociací. Během setkání s představiteli českých firem bylo identifikováno mnoho příležitostí pro další spolupráci mezi ČR a Senegalem v  zemědělství.

Cesta umožnila osobní setkání senegalských podnikatelů zaměřených na chov dobytka a drůbeže s představiteli českých firem, družstev a asociací zaměřených na tuto oblast ekonomiky a související technologie. Zároveň měla delegace příležitost se s těmito technologiemi seznámit přímo v terénu na několika farmách. Součástí programu byla i prohlídka inseminační stanice dobytka.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dakaru (Senegal). Autor: Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí

Doporučujeme