Severní Makedonie zatím spoléhá na uhlí, chystá energetickou transformaci

Zelená transformace balkánských zemí často probíhá ve stínu energetické transformace v Evropské unii. Přitom v některých oblastech obnovitelné energie, především solární, mohou tyto země do budoucna hrát prim.

Přesto je ale důležité nezanevřít ani na tradiční zdroje, především pak tepelné elektrárny, které ještě budou minimálně několik dekád hrát ve většině zemí, Severní Makedonii nevyjímaje, klíčovou roli.

Ilustrační fotografie

Pokud se podíváme na energetický mix Republiky Severní Makedonie z posledních let, zjistíme, že ho z většiny stále tvoří energie získaná z pálení uhlí. Méně než třetinu vyrobené elektřiny tvoří vodní elektrárny a třetinu země dováží. Stále silnější však postupem času jsou také solární a větrné parky, částečně i biopaliva.

Sice je třeba mít stále na pamětí zelenou transformaci, kterou prochází i Severní Makedonie a jež bude tažená hlavně solárními parky a také větrnými elektrárnami, nicméně stále jde spíše o hudbu budoucnosti.

Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

V současné době v Severní Makedonii nejvíce elektřiny vyrábí teplárna REK Bitola. Dle období jde v průměru o přibližně 75 % vyrobené elektřiny v zemi. Dále je významná také teplárna Oslomej. U REK Bitoly je také velký povrchový důl na lignit, tedy z hlediska výhřevnosti nejméně kvalitní hnědé uhlí. Proto musí také dokupovat uhlí ze zahraničí, v minulosti šlo hlavně o Kosovo, aktuálně jde především o řecké uhlí. Potom se vezmou přibližně 2/3 makedonského lignitu a 1/3 řeckého kvalitnějšího uhlí a pálí se v kotlích.

Aby tato směs měla pokaždé přibližně stejnou výhřevnost a tím byl proces pálení a výroby elektřiny co nejefektivnější, a také nejbezpečnější (před rokem kvůli špatné směsi prasknul jeden blok v teplárně v Srbsku), je dobré mít na to automatický systém, který uhlí scanuje a monitoruje, a poté umožňuje precisní a přesné namíchání.

Šance pro české firmy

Právě takový systém prodává česká firma ENELEX a díky vlastnímu velkému úsilí, s přispěním české ambasády i projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), se jí podařilo vyhrát tendr na namontování těchto zařízení do největší makedonské teplárny.

V návaznosti na to a s ohledem na další potenciální tendry, například homogenizační zařízení pro teplárnu v Oslomej, prachové filtry pro REK Bitola a dále také drtičky kamene v Cementarnici Skopje připravil zastupitelský úřad České republiky v Republice Severní Makedonie ve spolupráci s CDT – Českou dobývací technikou návaznou incomingovou misi (projekt na podporu ekonomické diplomacie PROPED).

V rámci ní makedonské zástupce seznámil s výrobky českých firem ENELEX, DSP Přerov, RPS Ostrava, NOEN, ZVVZ, Transroll a Alta. Konkrétně delegace navštívila doly Darkov, Tušimice (včetně teplárny) a Bílina a cestu zakončila jednáním geologických služeb.

Pokud tedy budeme popisovat současnost makedonské energetické politiky lze říci, že stále hrají prim uhelné zdroje. V tomto segmentu se české firmy řadí mezi ty nejlepší na světě a mají velkou šanci uspět v makedonských tendrech. Lze očekávat, že minimálně příštích 20 let se tato skutečnost nezmění.

Ilustrační fotografie

Budoucnost – obnovitelné zdroje

Mimo větrných parků, kterých zatím v Severní Makedonii není mnoho, se stále více objevují parky solární. Má to svou logiku, jelikož k výrobě energie ze slunce má země dobré predispozice. Pokud máme tyto predispozice vyčíslit, jde průměrně o 280 slunných dnů ročně a 1500 KWh solární radiace na metr čtverečný. Jen pro srovnání v České republice máme 66 slunných dnů a roční solární radiace je 1000 KWh na metr čtverečný. Lze tedy vidět, že rozdíl v efektivitě provozování solárních panelů u nás a v Severní Makedonii je enormní.

Mimo solární energetiku, kterou akcelerovaly také vyšší ceny elektřiny v Evropě, jsou v Severní Makedonii zajímavé také elektrárny vodní. Severní Makedonie je obklopena horami, které přesahují 2000 m. n. m. (nejvyšší hora Velký Koráb na hranici s Albánií měří 2764 m. n. m). Zde pramení množství řek, na kterých by mohly vzniknout menší vodní elektrárny s menšími turbínami pro horské a podhorské podmínky. Skrz zemi také teče největší řeka Vardar, která by také mohla v budoucnu sloužit jako zelený zdroj energie například pro město Veles.

I díky výše uvedenému se i na Balkán stále více zaměřují české firmy. Aktuálně například firma ICS Sistemi, což je dcera české firmy staví několik megawattů poblíž Velesu a plánuje se také účastnit mezinárodní investice do 25megawattového parku poblíž města Kumanovo. A objevují se i další zájemci, s kterými česká ambasáda ve Skopji jedná a může nabídnout své know-how.

Ve vodních turbínách určitě je na co navazovat a české firmy zde mají tradici. Například ve slavné vodní elektrárně Matka na řece Treska, jejíž přehrada dnes slouží pro obyvatele hlavního města Skopje jako letní odpočinek před 40stupňovými vedry, byla stavěna ve spolupráci s tehdejším Československem. Není tak divu, že v elektrárně dodnes pracuje Kaplanova turbína od ČKD Blansko. Pokud chcete mít přesnou představu o makedonských vodních elektrárnách, tak na tomto odkazu se dočtete o všech sedmadvaceti, které v zemi byly v minulosti postaveny.

Ilustrační fotografie

Příležitosti pro příští dekády

Severní Makedonie se nachází v období transformace, která bude ještě několik dekád trvat. Během té se mohou uplatnit jak české firmy, které se věnují tradičním zdrojů energie, jako jsou teplárny a vodní elektrárny, tak také firmy, které se zabývají fotovoltaikou či větrnou energií.

Co se týče jaderné energetiky, v minulosti byl plán postavit společně s Bulharskem sdílenou jadernou elektrárnu, jakou má například Slovinsko s Chorvatskem, nicméně díky následně vyhroceným vztahům nelze nic takového v blízké budoucnosti očekávat.

V případě, že jste firma a zajímáte se o příležitosti v oblasti energetiky v Republice Severní Makedonie, doporučujeme kontaktovat obchodní oddělení ambasády České republiky ve Skopji na emailu commerce_skopje@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Skopji (Severní Makedonie). Autor: David Černohorský, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Severní Makedonie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme