Silniční daň přiznejte a zaplaťte do konce ledna. Týká se jen majitelů aut nad 12 tun

Jednou z prvních povinností pro OSVČ a firmy je každoročně podání přiznání k silniční dani. Daň za předchozí rok musejí ti, kteří využívají nákladní automobily k podnikání, zaplatit vždy do ledna následujícího roku.

Plátci silniční daně se předloni dočkali zásadní změny – daň už nemusejí platit majitelé vozidel s hmotností do 12 tun.

Ilustrační fotografie

U osobních aut jde o úsporu v řádech stovek až nižších jednotek tisíc korun ročně. A například majitel nákladního vozu s dvěma nápravami a hmotností mezi 11 a 12 tunami ušetří za rok více než 8 000 korun. Stát tak přišel přibližně o čtyři miliardy korun ročně.

Jak je to s doplacením daně?

Silniční daň se platí zálohově čtyřikrát ročně, 31. leden 2024 je nejzazším termínem pro doplacení daně za rok 2023. Kdo nestihne lednový deadline, nevyhne se sankcím, které se mu ovšem počítají až od 8. února.

U většiny daňových povinností (přiznávání a placení daně z příjmů, DPH nebo silniční daně) je ochranná lhůta pět pracovních dní, kdy můžete své opomenutí napravit. Po ní už zaplatíte pokutu případně úroky z prodlení.

Jaké postihy čekají opozdilce a neplatiče a jak se jim vyhnout?

Od letošního roku podávají majitelé přiznání elektronicky, protože mají zřízené datové schránky. Kdo je povinen přiznání podat elektronicky a neučiní tak, dostane pokutu ve výši 1000 korun.

Kdo platí silniční daň?

Silniční daň platí v tuzemsku od roku 2022 všichni, kteří využívají k podnikání velká nákladní vozidla. Poplatníkem je ve většině případů ten, kdo je zapsán v technickém průkazu. Do roku 2021 se povinnost týkala i majitelů osobních aut, dodávek a menších nákladních vozidel.

Vozidlo přitom musí být registrováno v České republice. Pokud je registrované v zahraničí, platit nemusíte ani v případě, že s ním v tuzemsku jezdíte. V takovém případě se vás dokonce netýká ani daňové přiznání. Automaticky hradí daň zaměstnavatelé, již vyplácejí cestovní náhrady zaměstnancům, kterým svěřují auta ze svého vozového parku.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele 2024

Každoročně pak podáte daňové přiznání a doplatíte rok předešlý.

Tresty pro opozdilce

Finanční úřad vám v roce 2024 začne počítat penále a úrok z prodlení od čtvrtka 8. února.

Penále za neodevzdání daňového přiznání u všech daní činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud nepodáte přiznání vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, zaplatíte minimálně 500 korun.

Další postih vás čeká, jestliže neuhradíte včas daň. Hříšníkům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik setin procenta za 24 hodin. Penále, tvořené základní repo sazbou navýšenou o 14 %, je aktuálně ve výši 20,5 procenta ročně.

Připomínáme, že pro finanční úřad je rozhodující, kdy má peníze na účtu, nikoli to, že je ke zmíněnému datu (středa 31. ledna) odešlete. Silniční daň ideálně zaplatíte příkazem z vašeho bankovního účtu.

Předčíslí bankovního účtu je pro silniční daň 748, variabilním symbolem bude vaše daňové identifikační číslo (DIČ), které vám přidělili při registraci k dani, případně rodné číslo, pokud nemáte DIČ. Konstantní symbol je 1148 při převodu peněz z účtu a 1149 při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou.

Výpočet silniční daně 2023 se netýká několika vzácných výjimek. I pokud používáte vozidlo osvobozené od daně, musíte podat daňové přiznání. Samotnou daň však neplatíte.

Která vozidla daně jsou od daně osvobozena zjistíte v
paragrafu 3 zákona č.16/1993 Sb.

Ještě připomeňme, že od roku 2022 se neplatí zálohy a zrušena je i registrace k silniční dani.

Slevy na kombinovanou dopravu

Slevu na dani mohou uplatnit ti, kteří využívají tzv. kombinovanou dopravu. Přečtěte si, co je v paragrafu 12 zákona o dani silniční míněno kombinovanou dopravou.

Podrobnosti najdete v tabulce sazeb silniční daně

Bonusy jsou přitom poměrně výrazné. Pokud například uskutečníte ve zdaňovacím období v rámci přepravy (kombinované s leteckou, lodní či železniční dopravou), více než 120 jízd, může vaše sleva dosáhnout až 90 procent.

A kolik na silniční dani zaplatíte za rok? U nákladních vozidel záleží na hmotnosti dodávky či kamionu a zároveň na počtu náprav. Například za nákladní auto s hmotností 12 až 13 tun se dvěma nápravami uhradí uživatel pouze 800 korun ročně. U vozidel nad 15 tun pak 7200 korun za rok.

Vůbec nejvyšší sazba 24 200 korun se týká kamionů (vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD) nad 40 tun. Všechny roční odvody jsou ale výrazně nižší než do předloňského roku.

Roční sazby daně silniční pro nákladní automobily (s kódem druhu karosérie BA nebo BB) a dvěma či třemi nápravami:

  • 12 až 13 t (2 nápravy) – 800 Kč
  • 13 až 14 t (2 nápravy) – 2300 Kč
  • 14 až 15 t (2 nápravy) – 3200 Kč
  • nad 15 t (2 nápravy) – 7200 Kč
  • 15 až 17 t (3 nápravy) – 1400 Kč
  • 17 až 19 t (3 nápravy) – 2900 Kč
  • Nad 23 t – 9000 Kč

    Všechny sazby najdete v příloze 16/1993 Sb.
Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme