Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné

V seznamu naleznete mimo jiné předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň silniční či daň z přidané hodnoty.

Předčíslí běžných bankovních účtů finančních úřadů rovněž najdete na BusinessInfo.cz.

Název daněPředčíslí účtuMatrikaKód
banky
Daň silniční748776200210710
Daň z přidané hodnoty*705776200210710
Daň z příjmů fyzických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7720776200210710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti713776200210710
Daň z příjmů právnických osob7704776200210710
Daň z příjmů právnických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby7712776200210710
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.3789776200210710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření1716776200210710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.2639776200210710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.2655776200210710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení5725776200210710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva5661776200210710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí5717776200210710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy5733776200210710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet4722776200210710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I5741776200210710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II5776776200210710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784776200210710
Ostatní příjmy4757776200210710
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem)41013776200210710
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti2735776200210710
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení3754776200210710
Pokuty na místě zaplacené3746776200210710
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.)4810776200210710
Příslušenství daní 4706776200210710
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (souvisí s předčíslím účtu 41013)9144776200210710
Správní poplatky3711776200210710
Vratky k splátkám půjček od roku 19914730776200210710
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád)70033776200210710
Zvláštní prostředky – exekuce35776200210710
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.)30031776200210710
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)50032776200210710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb., o DPH)80039776200210710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád)20036776200210710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)10030776200210710

* Poznámka: Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby