Slabé zákony vedou k nedokonalé konkurenci na marockém trhu

Ceny potravin v Maroku jsou výrazně vyšší než ceny zemí OECD

Podle průzkumu Mezinárodní finanční korporace (SFI) jsou ceny hlavních potravin v Maroku, v porovnání s ostatními zeměmi, výrazně vyšší. Institucionální nedostatky a předpisy na ochranu hospodářské soutěže upřednostňují zneužívání dominantního postavení několika firem vůči menším společnostem a zejména spotřebitelům.

Nejvíce diskutované jsou ceny balených vod. Podle Světové banky jsou v Maroku průměrné ceny balené vody asi o 17 % vyšší než ceny skupiny zemí regionu MENA a států v OECD. Přestože na trhu balené vody dochází k nárůstu nabídky, jsou zde dvě dominující společnosti (Minérales d’Oulmes a Sotherma), které drží 90 % podílu. Problémem je hlavně nedostatečné provádění ustanovení a dalších právních a regulačních předpisů, které tak vede k nedokonalé konkurenci.

Zdroj: https://www.leconomiste.com/article/1049278-eaux-embouteillees-le-maroc-le-plus-cher-de-la-region-mena
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Casablanca.

• Teritorium: Evropa | Maroko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme