Sleva na nájmu i granty. Šanghaj láká inovativní firmy

Šanghaj nabízí řadu pobídek a výhodného financování s cílem rozšířit řady inovativních firem. Společnosti mohou těžit ze slev na nájmu a finančních pobídek. Podpory mohou využít i české firmy.

Město Šanghaj nabízí způsobilým firmám hned několik pobídek. Inovativní centrály, které jsou nově zřízenými právnickými osobami se splaceným základním kapitálem více než 100 milionů jüanů (14,51 mil. USD) – a ty, které se zaregistrovaly nebo přemístily do Šanghaje po 1. lednu 2022 – dostanou až 5 milionů jüanů startupového financování.

Ilustrační fotografie

Dále inovativní firmy s kancelářskou plochou do 1000 metrů čtverečních a maximálně 8 jüanů za čtvereční meter/den, obdrží od příslušného obvodu financování ve výši 30 % nájemného po dobu tří let.

Způsobilé firmy, jejichž roční příjmy dosáhly 500 milionů jüanů (respektive 1 mld. RMB a 1,5 mld. RMB) poprvé od 1. ledna 2022 – a jejichž nové komplexní příspěvky v regionu nejsou nižší než 10 milionů jüanů – dostanou 5 milionů RMB, respektive 3 mil. RMB a 2 miliony RMB ve formě obchodních grantů.

Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Inovativním centrálám, které dosáhnou významných průlomů v nezávislém výzkumu a vývoji a skutečných výstupů významných projektů v inovativních produktových komponentech, surovinách, základním softwaru a dalších aspektech, a splňují podmínky zvláštního fondu pro podporu strategických nově vznikajících odvětví, vláda poskytne 30 % podílu podpory podle příslušných ustanovení (výše podpory nepřesáhne 100 milionů jüanů).

Důraz na vědu a výzkum

Opatření rovněž stanoví, že způsobilým centrálám inovativních podniků bude poskytnuta podpora a usnadnění při industrializaci velkých projektů, vytváření patentů vysoké hodnoty, náborových akcích, dovozu materiálů pro výzkum a vývoj, nákupu inovativních produktů, komercializaci úspěchů, registraci a v řadě dalších oblastí.

Aby mohl být podnik způsobilý k získání označení inovativní centrály k požádání o pobídky a financování, měl by splňovat následující podmínky:

Musí jít o průmyslové podniky nebo podniky služeb registrované ve městě; celková aktiva ve výši 200 milionů jüanů nebo tržní hodnota 2 miliardy RMB; roční tržby z prodeje vyšší než 100 milionů RMB nebo průměrná složená míra růstu příjmů z prodeje alespoň 20 % nebo více za poslední tři roky; podniky se složenými funkcemi ústředí, jako je výzkum a vývoj, prodej a vypořádání v Šanghaji, se dvěma (nebo více) pobočkami nebo zahraničními investicemi mimo město.

Ilustrační fotografie

Hlavní produkty nebo služby patří do národního katalogu Guidance Catalogue of Key Products and Services for Strategic Emerging Industries a související klíčové oblasti plánování, a současně spadají do rámce Statistical Classification of Digital Economy and its Core Industries (2021).

Poměr ročních výdajů na výzkum a vývoj k výnosům z prodeje je vyšší než 5 % (více než 10 % pro podniky poskytující služby v oblasti softwaru a informačních služeb, designu integrovaných obvodů, outsourcingu biomedicínského výzkumu a vývoje atd.), nebo celkové roční výdaje na výzkum a vývoj přesahují 50 milionů RMB, z toho podíl výdajů na výzkum a vývoj vynaložených v Šanghaji není nižší než 60 % všech výdajů na výzkum a vývoj; podíl ročního personálu pro výzkum a vývoj k zaměstnancům je vyšší než 10 % (nad 20 % pro podniky poskytující služby v oblasti softwaru a informačních služeb, designu integrovaných obvodů, outsourcingu biomedicínského výzkumu a vývoje atd.), nebo celkový počet ročních zaměstnanců pro výzkum a vývoj dosáhl více než 100 osob.

Vlastní IPR významných produktů nebo služeb v Šanghaji, včetně více než 15 patentů na vynálezy, výhradní práva na design uspořádání integrovaných obvodů, autorská práva k softwaru atd. nebo inovativní léky, nové a vylepšené léky s vysokým technickým obsahem nebo osvědčení o registraci výrobků zdravotnických prostředků třídy II nebo III atd.

Zaměřeno na patenty a high-tech

Prioritu mají podniky, které obdržely jedno z následujících, stále platných uznání: high-tech enterprises, special new enterprises, national and Shanghai Enterprise Technology Center, technology innovation demonstration enterprises, Shanghai patent work demonstration enterprises.

Pokud podnik nesplňuje některé z ukazatelů, ale je z celkového pohledu je způsobilý a významně přispěl k hospodářskému a sociálnímu rozvoji nebo má ve svém průmyslu vynikající vliv a roli, může být se souhlasem městské vlády zařazen jako zvláštní případ.

Nabízené pobídky a financování pro inovativní firmy jsou dalším z nástrojů, kterými se město Šanghaj snaží přilákat zahraniční investice a firmy, které by rozšířily existující know-how v klíčových oborech a přispěly k budování Šanghaje jako města inovací a high-tech. Především v tomto roce lze očekávat zvýšené úsilí místní vlády nejen ve snaze nalákat do Šanghaje nové firmy, ale také v podpoře stávajících firem (včetně SMEs), čehož by mohly využít i české firmy.

Kromě městské vlády mohou firmy případně získat další pobídky a podporu také od místních vlád na úrovni distriktů, některých oblastí, či v rámci Šanghajské zóny volného obchodu, které podporují firmy z vybraných odvětví.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji (Čína). Autor: Lukáš Svatek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme