Slovenská vláda pomůže podnikatelům s placením nájmů

Stát pomůže s nájemným podnikatelům, jejichž provozovny musely být zavřené z důvodu státem omezených možností výkonu jejich aktivit. Tato pomoc má dosáhnout cca 200 mil. eur.

Poslanci Národní rady (NR) SR schválili dne 9. 6. 2020 ve zkráceném legislativním řízení novelu zákona o poskytování dotací v působnosti Ministerstva hospodářství SR. Návrhem zákona byl ustanoven zákonný rámec pro poskytování podpory podnikatelům vykonávajícím podnikatelskou činnost anebo poskytování služby zákazníkům na základě nájemné smlouvy, kterým byla z důvodu mimořádných opatření podstatně omezena možnost výkonu jejich podnikatelských aktivit a tím snížená schopnost tvořit zisk a platit nájem.

Stát pomoc odhaduje na 200 mil. eur. Zároveň však upozorňuje, že tato suma není fixní. Finanční prostředky budou uvolněny z kapitoly Ministerstva financí SR a ze Všeobecné pokladniční správy. Žádost podává pronajímatel jménem nájemce, avšak na vlastní účet. Příjemce pomoci je tedy nájemce. Žádosti o dotaci se budou předkládat elektronicky prostřednictvím určeného formuláře na webovém portálu Ministerstva hospodářství SR.

Dotaci na nájemné lze poskytnout nájemci ve výši poskytnuté slevy z nájemného na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Nejvyšší dotace je ve výši 50 % nájemného za období nuceného uzavření provozovny rozhodnutím Úřadu veřejného zdravotnictví SR. V případě, že sleva z nájmu bude od pronajímatele nižší než 50 %, stát zaplatí stejné nižší procento pomoci a zbytek musí doplatit nájemce splátkami během 4 let. Když je pronajímatelem prostorů stát, nájemné se ze zákona sníží o polovinu.

Právní ochranu nájemce před jednostranným zvýšením nájemného má posílit stanovená čtyřletá lhůta splácení nájemného. Právo jednostranného navýšení nájemného lze uplatnit pouze v případě, že bylo předem dojednáno v původní nájemné smlouvě uzavřené před 1. únorem 2020.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autorka: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Slovensko
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme