Služby podnikatelům na jednom místě: CzechInvest a CzechTrade se sestěhují a sloučí

Agentury CzechTrade a CzechTourism se sestěhují na jedno místo – do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde nyní sídlí agentura CzechInvest. Přesun schválila v únoru vláda, do budoucna se dále počítá s tím, že se CzechTrade a CzechInvest sloučí. Projekt má přinést milionové úspory.

Spojení je navíc v souladu s cíli Inovační strategie 2019-2030 v duchu hospodářské vize Czech Republic: The Country For The Future.

Sestěhování agentur má přinést v příštích třech letech úsporu celkem 137 milionů korun.

„Sjednocování je rozděleno do několika fází. První začala loni spojováním poboček tří státních agentur a velvyslanectví v zahraničí. Na jedno místo se nám jich podařilo sestěhovat 43, což je polovina všech našich zahraničních kanceláří,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

„Druhá fáze bude pokračovat sestěhováním agentur, další etapou je sjednocení a úprava nabídky jednotlivých kanceláří agentur. Poslední částí by mělo být propojení agentur CzechInvest a CzechTrade i na právní úrovni,“ doplňuje.

Změní se zákon

Sloučení agentur si vyžádá úpravu zákona o podpoře malého a středního podnikání.

Integrace regionální sítě agentur CzechTrade a CzechInvest už byla dokončena a vytváří jednotné kontaktní body v regionech i pro ostatní subjekty, které spolupracují v systému podpory inovací, podnikání a exportu.

Mezi ně patří Technologická agentura ČR (TA ČR), Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Síť se má v budoucnu se rozšířit i o služby CzechTourism.

Pro sestěhování agentur vláda vybrala státní objekt ve Štěpánské ulici v Praze 2. V něm v současné době sídlí agentura CzechInvest a Česká obchodní inspekce (ČOI).

Zaměstnanci ČOI se mají přesunout do objektu Dittrichova a Gorazdova místo zaměstnanců agentury CzechTrade a MPO. Tato varianta byla porovnána s variantou využití komerční budovy MAYHOUSE v Praze. Odhadovaný finanční dopad u Štěpánské je úspora výdajů ve výši 34 milionů Kč za 10 let, zatímco u varianty MAYHOUSE se předpokládalo zvýšení výdajů o 89 milionů korun za stejné období.

„Výsledek akce „kulový blesk“ bude přínosný pro všechny. Agentury pro podporu podnikání a exportu budou poskytovat služby na jednom místě pod značkou Czech Republic: The Country For The Future. A dojde nejen k personální úspoře díky společnému back office a fixním nákladům,“ popisuje Karel Havlíček. Třetí fází bude prolnutí produktů agentur, na kterém se pracuje už dnes.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme