Nabídka služeb EGAP

Dokument představuje základní nabídku produktů a služeb Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) od pojištění krátkodobých dodavatelských úvěrů proti teritoriálním rizikům až třeba po pojištění výrobního rizika.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) je specializovaná státní úvěrová pojišťovna, podle zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, se specifickým předmětem podnikání – pojišťování vývozních a tuzemských pohledávek. Tuto činnost provozuje jednak formou státní podpory na základě pověření ze zákona 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, v platném znění, jednak na komerčním principu, tj. bez státní podpory se zajištěním sjednaným s předními zahraničními zajistiteli. Jejím posláním je ochrana vývozců a bank financujících vývoz proti komerčním a teritoriálním (politických) rizikům.

Společnost EGAP nabízí pojistné produkty v obdobné struktuře, rozsahu a kvalitě jako dlouhodobě působící zahraniční úvěrové pojišťovny. Umožňuje tak českým exportérům nabízet finanční podmínky svých vývozů srovnatelné s konkurencí z nejvyspělejších zemí. Společnost poskytuje devět základních typů pojištění v mnoha modifikacích a je schopna vyhovět i individuálním požadavkům vývozců a bankovních ústavů financujících vývoz. Struktura pojistných produktů společnosti EGAP umožňuje krýt střednědobá a dlouhodobá úvěrová rizika spojená s vývozy investičních celků, strojů a zařízení, stavebních prací či investic v zahraničí.

Základní druhy pojištění poskytovaného se státní podporou:

Za své služby si EGAP účtuje poplatky podle sazebníku.

O své činnosti pravidelně informuje svoje akcionáře, laickou i odbornou veřejnost ve svých výročních zprávách a dvakrát ročně informuje o své činnosti provozované se státní podporou Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Výroční zprávy

Další užitečné informace:

Kontakt:

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34/701
111 21 Praha 1
tel.: +420 222 841 111
fax: +420 222 844 001
e-mail: info@egap.cz
internet: www.egap.cz

zpět na začátek

Doporučujeme