Smlouva o spolupráci mezi Platformou CEEInno a Platform Industrie 4.0 Österreich

Dlouhodobá spolupráce mezi sdružením CzechInno, které je zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, a rakouskou státní Platformou Industrie 4.0 Österreich byla prohloubena podpisem memoranda o porozumění a spolupráci mezi oběma platformami a o členství rakouské platformy v Platformě CEEInno.CEEInno se zaměřuje na navázání užší spolupráce mezi organizacemi a firmami aktivními v oblasti digitálních inovací v ČR a jejích sousedních zemích.

Platforma CEEInno vznikla v r. 2017 jako reakce na schválení Národní iniciativy Průmysl 4.0 a navazující aktivity sdružení CzechInno v českých regionech směřující k vyšší informovanosti podnikatelské veřejnosti a implementaci prvků Průmyslu 4.0 ve firemní praxi. Platforma CEEInno si klade za cíl šířit osvětu a kultivovat využívání digitálních inovací v praxi, účinně zprostředkovávat spolupráci mezi svými členy a realizovat technologicky a obchodně neutrální poradenské a vzdělávací aktivity.

Zakládajícími členy platformy bylo krom sdružení CzechInno 6 institucí na podporu technologického rozvoje a podnikání (technologická centra, vědeckotechnické parky a inovační centra), aktuálně sdružuje více než 30 organizací, akademických institucí a firem ze 7 zemí včetně všech českých Digitálních inovačních hubů.

Více o Platformě CEEInno na webu: www.ceeinno.eu.

Plattform Industrie 4.0 Österreich vznikla jako reakce na vyhlášení německé iniciativy Industrie 4.0 v r. 2013 a byla založena s cílem usnadnit spolupráci mezi jednotlivými stakeholdery a usnadnit technologický rozvoj a inovace v digitálním kontextu („Průmysl 4.0“) a nalézt odpovědi na výzvy, jimž čelí firmy, výzkumné instituce i společnost jako celek. Platforma usnadňuje digitální transformaci v Rakousku a sdružuje komunitu kolem Průmyslu 4.0. Jejími zakladateli bylo rakouské Ministerstvo dopravy, inovací a technologií (bmvit) a dále 5 státních organizací a oborových asociací. Aktuálně sdružuje 45 institucionálních a firemních členů působících na území Rakouska.

Více informací o Platform Industrie 4.0 Österreich na www.plattformindustrie40.at.

Cílem spolupráce je prohloubit česko-rakouský dialog v oblasti Průmyslu 4.0, sdílení dobrých praxí, vzájemnou účast ve společných projektech a organizovat společné akce na podporu a kultivaci využívání digitálních inovací a implementace prvků Průmyslu 4.0 ve firemní praxi, ale i ve výzkumu, vzdělávání a ostatních aktivitách celé společnosti. Obě platformy se budou pravidelně setkávat a pořádat společné akce i pro firmy a výzkumné instituce.

Prvními společnými akcemi budou podzimní Smart Business Festivaly:

  • Smart Business Festival CZ v Praze dne 23. 10. 2019
  • Smart Business Festival SK v Bratislavě dne 19. 9. 2019

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí

Doporučujeme