Sociální síť pro milovníky poezie využívá již téměř půl milionu lidí. Zapojuje ChatGPT a rozšiřuje služby

Sociální síť Poetizer se rychle rozvíjí. Vedle významného nárůstu počtu básní, uživatelů a vydaných básnických sbírek už nabízí také kompletně demokratizované digitální nakladatelství, které i díky umělé inteligenci v podobě ChatGPT odstranilo veškeré bariéry, stojící v cestě autorům, a chce konkurovat největším hráčům.

Plány na rozšíření působnosti o další žánry vedle poezie a také nové služby pro uživatele jsou reakcí na rychle rostoucí oblibu knih a také touhu vydávat vlastní díla.

Ilustrační fotografie

Více než 3,5 milionů básní a přes 450 tisíc uživatelů – to je sociální síť Poetizer, český startup, který koncem léta minulého roku rozjel také digitální nakladatelství. Jeho uživatelé se dnes díky tomu mohou jednoduše vyhnout zásadním bariérám, které stojí v cestě (nejen) začínajícím autorům v podobě mimořádně složitého procesu jednání se zavedenými nakladatelskými domy. Poetizer jim totiž umožňuje snadno, rychle, levně a také ekologicky publikovat vlastní knihy a vydělávat jejich prodejem. Od spuštění této služby před rokem Poetizer pomohl vytvořit a také prodat knihy již několika tisícům začínajících autorů.  

A plánuje další rozvoj. „Fakt, že na scénu vstoupila umělá inteligence v podobě ChatGPT, nám pomohl odstranit i poslední bariéru z hlediska autorů, a sice nedostatek odvahy pro napsání a zveřejnění vlastních textů,” říká zakladatel a ředitel Poetizeru, dále zakladatel vzdělávacího institutu ELAI a také Týdne inovací ČR Lukáš Sedláček. A doufá, že autoři budou formou hashtagu na případné využití umělé inteligence upozorňovat. 

„Dnes již tedy nebude nic bránit v tom, aby si vlastní knihu vytvořili a díky nám ji také publikovali a prodávali. A protože se nám podařilo odstranit veškeré možné překážky tohoto procesu, chceme vytvořit konkurenci globálním hráčům. A pokračovat v budování největší sociální sítě zaměřené na psaní, publikování a prodej textů pro široké spektrum autorů z celého světa,” neskrývá nemalé ambice absolvent Cambridge Lukáš Sedláček.

Začínající firmy dostanou 1,3 miliardy korun na digitální technologie

Ty jsou však podle něj opodstatněné. Výzkumné studie totiž ukazují na značný globální zájem o publikování vlastních knih. Například jen v USA tuto touhu či odhodlání vyjádřilo až 81 % lidí, přičemž výsledkem mimořádně složitého procesu jednání se zavedenými nakladatelstvími obvykle bývá jenom zhruba 1 až 2 % skutečně publikovaných knih. Dalším indikátorem je obrovská záliba v knihách mezi mladými lidmi. Tu potvrzuje mimo jiné popularita TikTok příspěvků o knihách s hashtagem BookTok, který byl použit už téměř 117 miliard krát a řadí se tak k nejčastěji používaným označením na této sociální síti. 

Poetizer proto chystá rozšíření svých služeb. V brzké době zařadí vedle poezie i další žánry, nabídne uživatelům placený prémiový účet a zaměří se i na e-knihy. Také umožní finanční přispívání na podporu tvorby mezi uživateli navzájem a nabídne „svým” i externím autorům a nakladatelstvím marketingové služby v rámci propagace na platformě Poetizer. „Tyto plány nám dávají smysl třeba i proto, že podle odhadů má tzv. Generace Z, což je naše hlavní uživatelská skupina se zastoupením přes 63 %, do roku 2030 dosáhnout příjmů v hodnotě 33 bilionů amerických dolarů,” doplňuje Lukáš Sedláček.  

Alternativa tradičních sociálních platforem na podporu duševního zdraví

Důležitou roli hraje i fakt, že se Poetizer snaží svým uživatelům poskytovat také bezpečný prostor pro navazování smysluplných spojení bez vzájemného porovnávání, vyhrocených debat, nenávistných reakcí a dalších negativních znaků tradičních sociálních platforem. Například jeden z nejprodávanějších básníků na světě Atticus, který zároveň působí jako oficiální ambasador Poetizeru, prohlásil: „Poetizer je takové bezpečné místo. Je to komunita lidí, kteří se navzájem podporují a pomáhají si, a to může být tak cenné.”

Více než 200 vědeckých studií ukazuje na to, že vyjadřování se prostřednictvím psaní je velmi přínosné pro mentální zdraví. Přitom v současnosti trpí duševním onemocněním více než 970 milionů lidí, každý třetí až pátý dospívající. Výzkumné studie ukazují i na rychlý nárůst úzkostí, depresí a dokonce sebevražd mezi dospívajícími, v důsledku nadměrného používání technologií a také tradičních sociálních platforem. Právě proto jim chce být Poetizer alternativou. 

Poetizer je Český technologický startup, který inovuje vydavatelský průmysl tím, že spisovatelům nabízí digitální platformu pro psaní, budování vztahů se čtenáři a publikování s využitím dat a se snahou o minimalizaci dopadů na životní prostředí. Platforma má již přes 450 tisíc uživatelů ve 120 zemích světa, kteří v jejím rámci publikovali již miliony svých originálních básní a tisíce z nich si přes platformu vydali svá díla. Uživatelé na platformě denně tráví v průměru 10 minut a 64 % z nich jsou ve věku 18 – 24 let.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme