Softlandingový program pro české firmy v New Yorku

V roce 2023 je v New Yorku možné využít nástroje Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu trvalejší přítomnosti českých firem v zahraničí (PROPEA).

V jeho rámci poskytuje akreditovaný místní partner ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v New Yorku služby podporující vstup českých firem na místní trh. Služby jsou ze 70 % dotované Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Ilustrační fotografie

Pilotní projekty PROPEA byly spuštěny v roce 2020 Ministerstvem zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. V letošním roce je možné se poprvé do projektu přihlásit i v New Yorku. V jeho rámci poskytují akreditované expertní subjekty, působící v zahraničí, s podporou zastupitelských úřadů ČR, dotované služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují.

PROPEA je v roce 2023 v New Yorku realizována ve spolupráci s advokátkou Helenou Kastlovou. Služby poskytované v rámci PROPEA jsou doplňkem k individuálním službám, které českým firmám dle katalogu služeb Klientského centra pro export poskytuje obchodně-ekonomický úsek Generálního konzulátu ČR v New Yorku (zejména B2G služby, tedy podpora při jednání se státními a veřejnými institucemi, při účasti českých firem ve veřejných tendrech atd.) a zahraniční kancelář agentury CzechTrade v New Yorku (především B2B služby, tedy podpora při vyhledávání a navazování firemních kontaktů a oslovování firemních a soukromých klientů).

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % si spolufinancují firmy. Upozorňujeme, že je stanoven celkový maximální rozpočet (dotované části) projektu PROPEA pro New York, služby je možno tedy využívat pouze do vyčerpání rozpočtu.

Prostřednictvím projektů PROPEA v New Yorku mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků, při zakládání pobočky v zahraničí nebo zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy.

Kompletní přehled služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb,
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

Pro více informací ohledně nástroje PROPEA můžete kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Generálního konzulátu ČR v New Yorku, nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy commerce_newyork@mzv.cz.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v New Yorku (Spojené státy americké).

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme