Soutěž MANAŽER ROKU ocení nejlepší osobnosti v říjnu

Soutěž bílých límečků Manažer roku je tu posedmadvacáté. A v roce 2020 se dvěma nově zavedenými kategoriemi Vizionář a Zahraniční manažer. Česká manažerská asociace v soutěži MANAŽER ROKU ocení nejlepší osobnosti až 21. října.

Každoroční dubnové udělování titulů úspěšným manažerům, podnikatelům a lídrům je vzhledem k pandemii koronaviru a nouzovému stavu přeloženo na podzimní termín. Posunul se také termín podání přihlášek, a to do 15. června.

Family foto vítězů soutěže Manažer roku 2018 (26. ročník) | archiv Manažer roku

Co se nemění, je místo slavnostního večera v pražském Paláci Žofín. Obvykle se jej účastní stovky hostů – manažeři, podnikatelé, členové vlády, poslanci, hejtmané, novináři, a v neposlední řadě garanti jednotlivých kategorií, jimiž jsou partnerské svazy, asociace a komory. „Podnikatelé a manažeři řeší v této turbulentní době otázku, jak překonat důsledky pandemie koronaviru. Jejich energie je zaměřená na tento úkol,“ uvedl k rozhodnutí výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš.

Do poloviny června mají tedy zájemci možnost přihlásit se do 27. ročníku, hodnotí se práce soutěžících za rok 2019, jehož koncept se nemění. „Držíme kontinuitu, oborové kategorie, ale vycházíme vstříc i moderním trendům ve společnosti a managementu a přinášíme nové kategorie,“ uvedl Ivo Gajdoš. Základních kategorií je deset, patří k nim vedle klasických oborů kategorie Manažer digitálního věku, Vizionář či Manažer malého a středního podniku. Zvláštní cenou je Inovace pro udržitelný rozvoj, vyhlašovanou sesterskou Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj CBCSD.

Letos bude vyhlášena speciální cena mediálních partnerů soutěže. Vyzvedne osobnosti, které svými aktivitami nad rámec standardních manažerských povinností významně přispěly k potlačení pandemie a jejích důsledků.

Manažer roku

Již 27 let soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry managementu v České republice. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery, podnikatele, lídry napříč odvětvími, profesemi a regiony.

Do finále se za čtvrtstoletí dostalo 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer či Manažerka roku bylo oceněno 61 z nich. V roce 2018, příhodně v roce stoletého výročí založení republiky, byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Více na www.manazerroku.cz.

Příznivá odezva

Účastníci soutěže posun v kategoriích hodnotí pozitivně. Příznivě nahlíží na poskytovaný „benchmarking“, který pro ty nejlépe umístěné zpracovává tým odborníků Hodnotitelské komise v čele se zkušeným koučem a konzultatem Petrem Kazíkem.

„Oproti nejvyspělejším zemím je u nás benchmarking stále málo používaný nástroj rozvoje manažerů. Proto zakládáme Akademii manažerské excelence, kterou ČMA chce poskytnout, a kde sdílí své úspěchy ocenění manažeři,“ říká. Za cenný přínos soutěže její účastníci označují možnost porovnat se s nejlepšími manažery v České republice, networking a propagaci. „Vždy mě překvapí, kolik úžasných manažerů tato země má. Jen je problém, že se o nich dostatečně neví,“ uvádí Kazík.

Soutěž vyhlašuje ČMA, ale při nominacích manažerských a podnikatelských osobností se opírá o rozvětvenou síť partnerských asociací, svazů, komor, soukromých, státních a veřejných institucí.

Mezi partnery patří sesterská Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), Svaz chemického průmyslu (SCHP), Zemědělský svaz ČR (ZS ČR), Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Svaz měst a obcí ČR (SMOCR) či Rada kvality (Rada). S pořadateli aktivně spolupracuje Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC prof. Vladimíra Maříka, Manažera roku 2018. 

Česká manažerská asociace (ČMA)

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Asociace v roce 2020 slaví 30 let od svého založení. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Manažer roku. Spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace CEC European Managers sdružující přes milion evropských manažerů.

Převzato z časopisu Profit. Portál BusinessInfo.cz je mediálním partnerem soutěže.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme