Soutěž ocení opatření, která bojují proti suchu, vedru či povodním

Celostátní soutěž Adapterra Awards 2022 hledá projekty, které řeší přehřívání měst, sucho, přívalové deště, extrémní vítr, erozi půdy a další výzvy spojené s klimatickou změnou.

Hotové realizace v krajině, městech, pracovním prostředí i v oblasti bydlení je možné přihlásit elektronicky do 31. března na www.adapterraawards.cz.

Zahrada u Velkého Světa techniky v Dolních Vítkovicích | Nadace Partnerství

Finálové projekty pak mohou získat jednu z 8 cen i finanční odměnu od partnera soutěže. Navíc se budou moci zařadit do jedinečné online databáze příkladů dobré praxe. Soutěž letos již po čtvrté pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting pod záštitou Ministerstva životního prostředí.  

Neotřelá technologická nebo přírodě blízká řešení mohou do soutěže hlásit vlastníci, investoři, projektanti i zhotovitelé. Přihlášené projekty hodnotí odborná porota, která vybírá finalisty soutěže a uděluje ocenění nejlepším počinům.

„Vítěz kategorie Volná krajina získá 100 tisíc korun od našeho partnera, Nestlé Česko. Další vítězové obdrží čestná ocenění poroty. Do rozhodování se však může zapojit také veřejnost skrze online hlasování, od srpna do poloviny října. Nejoblíbenější projekt pak obdrží Cenu sympatie,“ uvádí Andrea Křivánková, koordinátorka soutěže. 

V loňském roce se do soutěže přihlásila více než stovka realizací. Mezi vítězné projekty se pak zařadilo například hospodaření v lesích u Klokočné bez holin a pasek, 200 kilometrů alejí pod horou Blaník, nový pavilon tropického zemědělství České zemědělské univerzity či domov pro seniory v Podhradí v pasivním standardu, se zastíněnými verandami, permakulturní zahradou a ovocným sadem.

Pavilon tropického zemědělství – jižní strana budovy zastíněná slunolamy a do budoucna popínavými rostlinami | Adapterra Awards

„Oceněné projekty, jsou skvělou ukázkou, jak tvořit odolnější krajinu a města vůči extrémním projevům počasí. Už když jsme v roce 2015 soutěž vymýšleli, chtěli jsme podpořit propagaci adaptačních opatření, aby se stala běžnou součástí rozvojového plánování obcí, revitalizací veřejných i soukromých budov či prostranství,“ říká jeden z autorů myšlenky soutěže a odborný garant, Michael Hošek z Integra Consulting.  

Nutnost řešit problémy jako je chlazení veřejných prostranství i budov v období letních veder, sucho na polích či usychající stromy ve městech, splachy bahna do obcí při přívalových deštích, vytopené sklepy a přeplněnou dešťovou kanalizaci si uvědomuje také Ministerstvo životního prostředí.

Adapterra Awards 2021: Zabodovaly les bez pasek či zelený domov pro seniory

„Změna klimatu bezpochyby prohloubí četnost a intenzitu takových hrozeb. Dotace MŽP proto směřují ve velkém na zadržování vody v krajině, ochranu biodiverzity, přístupu k vodě a opatření proti suchu v krajině i ve městech. Na to máme připraveny bezmála 3 miliardy korun z Národního programu obnovy a z Operačního programu Životní prostředí téměř 35 miliard korun. Dalších 450 milionů korun půjde z Národního programu Životní prostředí na zdroje pitné vody pro obce a přes 9 milionů korun na krajské plány pro zvládání sucha. MŽP je spolu s Nadací Partnerství součástí iniciativy Sázíme budoucnost na výsadbu zeleně, na kterou MŽP uvolnilo částku 350 milionů Kč,“ vypočítává podporu ze strany resortu ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. 

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 1. listopadu 2022 v průběhu celostátní konference věnované adaptačním opatřením na klimatickou změnu.  

Stručný harmonogram soutěže:  

 • 25. 1. – 31. 3. 2022 – Přihlašování realizovaných projektů do soutěže 

Online přihláška na www.adapterraawards.cz 

 • Duben/květen 2022 – 1. online konference o adaptačních opatřeních na klimatickou změnu 
 • 1. 8. 2022 – Zveřejnění finálových projektů 
 • 1. 8. – 15. 10. 2022 – Online hlasování veřejnosti o Cenu sympatie 
 • 1. 11. 2022 – Vyhlášení vítězů na konferenci věnované adaptačním opatřením 

Hlavní ceny: 

 • Volná krajina (finanční odměna 100 tisíc Kč od Nestlé Česko) 
 • Zastavěná území 
 • Pracovní prostředí 
 • Náš domov 
 • Cena sympatie veřejnosti 
 • Speciální ocenění: 
 • Cena Prahy (projekt na území města Prahy) 
 • Cena českého příhraničí (projekt na území Jihočeského, Jihomoravského kraje či Vysočiny) 
 • Cena rakouského příhraničí (projekt na území Horního či Dolního Rakouska) 
Redakčně upravená tisková zpráva Nadace Partnerství

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme