Soutěž ocení úspěšné české exportéry za rok 2021

Startuje další ročník soutěžního projektu Ocenění českých exportérů, který vyzdvihuje, oceňuje a podporuje ryze české firmy. Jména letošních vítězů jednotlivých kategorií, které vybere odborná porota, budou známa v listopadu.

O vítězi rozhodnou ekonomické výsledky na základě ratingu a scoringu, zajímavý příběh a hodnota exportu bez podmínky meziročního nárůstu, kdy firma musí vyvézt minimálně 20 procent své produkce. Projekt je otevřen malým, středním i velkým podnikům. 

Firmy si v rámci Ocenění Českých Exportérů odnesou ceny ve třech kategoriích, a to podle velikosti. V kategorii MALÁ SPOLEČNOST se o prvenství utkají firmy s ročním obratem do 100 milionů Kč, do kategorie STŘEDNÍ SPOLEČNOST spadají ty s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů Kč si ceny rozdělí v kategorii VELKÁ SPOLEČNOST. Loni porota vybírala z 213 společností, kdy 129 firem splnilo všechna kritéria soutěže.

„Osobně vnímám, že v současné době, je snad více než kdy jindy důležité zdůraznit význam těchto českých firem, českých podnikatelů a zaměstnavatelů, kteří i přes abnormální podmínky a neuvěřitelné překážky jdou stále dá,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění Českých Exportérů a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko.

Jak si vedli vývozci v době korony

Odborným garantem projektu je mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. „Hodnocení v rámci letošního ročníku Ocenění českých exportérů proběhne podle podobných parametrů jako loňský ročník. Základem hodnocení bude výkon exportérů v roce 2020, tedy v roce výrazně ovlivněném pandemií. Vybrané charakteristiky pak ovlivní hodnocení podle aktuálního stavu firmy. Mezinárodní obchod České republiky v poslední době ovlivnila celosvětová pandemie, která částečně ochromila zahraniční výměnu zboží a rovněž konec pobrexitového přechodného období v závěru loňského roku, což se projevilo v předzásobení a následném útlumu některých přeshraničních aktivit. V současné době posilující koruna snižuje konkurenceschopnost českých vývozců na zahraničních trzích. Zlepšení lze očekávat ve druhé polovině letošního roku,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

„Podnikatelé a firmy mají za sebou velmi náročné období, mnoho z nich se muselo digitalizovat a najít nové cesty, jak fungovat. U firemních zákazníků jsme za poslední rok evidovali větší poptávku po videokonferencích, pomáháme jim s přenosem schůzek do online prostředí. Nabízíme zvýhodněnou cenu za fixní připojení pro jejich zaměstnance, aby mohli pracovat na home office. Naši obchodní zástupci se v této nelehké době snaží vycházet klientům vstříc a individuálně řešit jejich požadavky spojené například s restrukturalizací, se stěhováním, se změnou jejich výroby a úpravou provozu. Díky soutěži, jako je Ocenění českých exportérů, máme alespoň možnost firmy ocenit. Za to, jaké skvělé věci dělají, a dát o nich vědět i dalším,“ říká Kateřina Menzel, regionální obchodní manažerka Vodafone Business.

Výzvou byl také brexit

Partnerem letošního ročníku je nově Česká exportní banka. „Podporuje české exportéry a investory ve všech fázích hospodářského cyklu, ale její role se umocňuje právě v turbulentních a složitých obdobích. V těchto dnech plní banka svou zásadní roli, stupňuje svou aktivitu a pro české subjekty zajištuje kvalitní servis srovnatelný s ostatními vyspělými ekonomikami. Současná fáze hospodářského cyklu tedy přináší větší využívání našeho financování, ovšem na číslech se to pochopitelně projeví s určitým zpožděním,“ říká ředitel odboru Mezinárodních vztahů a komunikace České exportní banky Petr Križan s tím, že pro české firmy je ale tato doba i velkou příležitostí k expanzi do zahraničí. Ať už tím, že investor koupí nějakou zahraniční společnost jako odrazový můstek pro expanzi do určitého regionu, nebo že zainvestuje do nových výrobních kapacit, a podobně. „Je také potřeba říct, že Exportní banka komerčním bankám nekonkuruje, ale doplňuje jejich nabídku. Někdy je naše banka součástí financujícího klubu, protože je to pro exportéra i komerční banky výhodné, jindy proto, že někteří zahraniční suverénní dlužníci preferují jako protistranu státní banku, a na tom se s největší pravděpodobností ani teď nic nezmění,“ dodává.

Mezi partnery projektu patří česká společnost Lorenc Logistic. „Rok 2020, který téměř celý patřil extrému zvanému pandemie covid, byl rokem plným změn. Kvůli pandemii, či uzavřeným školám byla nucena bezmála třetina zaměstnanců pracovat z domova, na home office. Osobní schůzky a obchodní jednání nahradily různé online platformy. Pro společnosti a jejich obchodní reprezentanty bylo náročné udržet si stávající zákazníky, zůstat s nimi v kontaktu a o získaní nových klientů za hranicemi ČR, ani nemluvě. K lepší bilanci loňského roku bohužel nepřispěl ani brexit, končící přechodné období a nejasné podmínky dovozu/ vývozu do Velké Británie. Zdlouhavé kontroly na hraničních přechodech, zvýšená administrativní zátěž podniků a celní deklarace nás vracejí před rok 2000. K tomu, aby se společnostem povedlo tento náročný rok zvládnout, byla potřebná finanční stabilita, schopnost rychle se rozhodovat a reagovat na měnící se nařízení a digitalizace procesů ve firmě. Nesmím opomenout ani péči o zaměstnance po celou dobu pandemie.“ říká Václav Lorenc, zakladatel a jednatel společnosti Lorenc Logistic.

Výsledky prvního ročníku Ocenění českých exportérů za rok 2020

Soutěž je jen pro ryze české firmy

Exportéři se mohou do soutěže hlásit sami od 6. května do 5. října 2021. Vítězové pak budou vyhlášeni v listopadu. Do projektu je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracované odborným garantem, společností CRIF – Czech Credit Bureau. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2018 a 2019 iRating ve stupních 1–11.  Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků za posední období (za rok 2020). Dalším zdrojem je pak databáze společnosti Kompass, která zastupuje platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa.

Společnosti musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo minimálního ročního obratu 10 milionů korun, 20procentního podílu exportu na tržbách společnosti (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), a v neposlední řadě vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let. Meziroční růstový index exportu není podmínkou.

V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, paliv, starožitných předmětů, zbraní válečné povahy a či službami finanční povahy. Více informací o projektu lze nalézt na webové stránce soutěže oceneniceskychexporteru.cz.

Tisková zpráva agentury Helas

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme