SP ČR: Část balíčku Fit for 55 je připravena ke schválení

Klimatické ambice EU ve spojení s protekcionismem Číny a USA mohou zhoršit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Během českého předsednictví se tématu energetiky dostalo široké pozornosti.

Jednáním na nejvyšší úrovni dominovalo téma zajištění dostatečných dodávek plynu a pomoci s vysokými cenami energie pro spotřebitele. Zajištění dlouhodobě stabilních bezpečných dodávek energie za konkurenceschopné ceny je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě jedna z priorit, jejíž vážnost aktuální krize ještě zvýraznila.

Ilustrační fotografie

Zelená legislativa míří ke schválení

I když se jí nedostávalo takové pozornosti, jednalo se také o „nekrizové” klimaticko-energetické legislativě, která bude formovat evropskou energetiku a průmysl v dalších letech. Balíček Fit for 55 přenáší do právně závazných předpisů program tzv. Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).

Do konce března ještě nebyl žádný z významných legislativních návrhů balíčku formálně schválen. Následující návrhy ale již prošly trialogem, a jsou proto schválení nejblíže:

  • nařízení o zpřísnění emisních předpisů pro osobní automobily a dodávky,
  • nařízení o sdílení úsilí (ESR), které stanovuje cíle v oblasti snižování emisí mimo systém EU-ETS pro EU a jednotlivé členské státy,
  • nařízení o pohlcování uhlíku v odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF),
  • rozšíření a úprava systému EU-ETS vč. odvětví letecké dopravy a zavedení systému ETS 2 v oblasti námořní dopravy, silniční dopravy a vytápění budov,
  • předběžné dohody bylo dosaženo taktéž u mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM).

Hrozí ztráta konkurenceschopnosti

Naopak se zatím nepodařilo nalézt celkovou dohodu v trialogu u směrnice o energetické účinnosti ani u směrnice o obnovitelných zdrojích. Do vyjednávání o těchto předpisech vstoupily související „krizové“ návrhy iniciativy REPowerEU, které cílí na zrychlení povolovacích procesů OZE. Do trialogu se zatím nedostala směrnice o energetické náročnosti budov, kde se čeká na hlasování pléna Evropského parlamentu v březnu.

Komentář SP ČR ke klíčovým návrhům z balíčku Fit for 55

Bohužel se nepodařilo u řady kompromisů dosáhnout pozitivních výsledků pro průmysl. Ještě vyšší míra ambicí ve snižování emisí skleníkových plynů a související změna regulací může zhoršit konkurenceschopnost českého a evropského průmyslu na světovém trhu.

Situaci je třeba vnímat i v kontextu oznámené čínské regulace vývozu klíčových technologií v oblasti výroby fotovoltaických panelů nebo štědrých amerických subvencí v nedávno schváleném Inflation Reduction Act. Tato opatření ve spojení s nedostatečnou ochotou některých zemí přispět k zásadnímu snižování emisí skleníkových plynů by mohly dál podkopat schopnost evropských firem soupeřit se zahraničními konkurenty.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2023). Autor: Tomáš Trubačík, manažer pro Green Deal

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Právo | Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme