Španělsko investuje do letectví a vesmírného průmyslu

Při pomyšlení na Španělsko se člověku vybaví spousta věcí. Je však možné, že mezi věci, které člověku naskočí, brzy přibyde i letectví a vesmír.

Španělský balíček Strategických projektů obnovy a ekonomické transformace (PERTE) obsahuje i konkrétní projekt v oblasti letectví a vesmírného průmyslu. Ten si klade za cíl udělat ze Španělska v těchto dvou sektorech klíčového aktéra. Španělská vláda plánuje tato strategická odvětví podporovat zejména v posilování jejich schopnosti čelit hospodářským, sociálním, vědeckým, technickým a regulačním výzvám příštích let.

Ilustrační fotografie

Mimo jiné si vláda klade za cíl i překonání hospodářských škod v leteckém průmyslu způsobených pandemií. Základem podpory by se podle vládního plánu měla stát spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Součástí vládního plánu je také jeho mezinárodní charakter, jelikož plán počítá zejména s úzkou spoluprací Španělska s evropskými zeměmi, ale také s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Nová vesmírná agentura

Významná role ve zmíněných oblastech bezesporu připadne zcela nové Španělské vesmírné agentuře, jejíž vznik byl ohlášen teprve minulý rok a s jejímž rozběhnutím se počítá v průběhu roku 2023. Bude v rámci Španělska zaštiťovat spolupráci veškerých činností souvisejících s vesmírem a zároveň by měla postupovat koordinovaně jak s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), tak s Evropskou unií, ale i ostatními mezinárodními agenturami.

Strategický plán v oblasti letectví a vesmírného průmyslu také přímo souvisí se španělským Plánem obnovy, transformace a odolnosti, který si klade za cíl udělat ze Španělska zelenější a digitálnější zemi, sociálně a územně soudržnější. Odvětví leteckého a vesmírného průmyslu bude směřovat k dekarbonizaci letecké dopravy a digitalizaci zejména výrobního procesu. V rámci projektu byly stanoveny konkrétní cíle, prostupující tři základní pilíře – letecký, vesmírný a průřezový.

Letecký pilíř zahrnuje vzdělávání průmyslových aktérů v oblasti bezemisních technologií a systémů pro letectví, vývoj simulátorů v oblasti víceúčelových letadel a bezpilotních letounů. Země bude usilovat o pokrok v přijímání opatření pro jednotné evropské nebe.

Vesmírný pilíř si klade za cíl zlepšit schopnosti kosmického sektoru, které souvisí s monitorováním životního prostředí, kvantovou komunikací a mezinárodní bezpečností. Cílem je také komerční využití vesmíru.

Průřezový pilíř podpoří inovace, udržitelnost a digitalizaci ve výrobních centrech, podporu odborné přípravy a vzdělávání zaměřeného na letectví a kosmonautiku. Bude se klást důraz na soudržnost a propojení ekosystému inovací v letectví a kosmonautice.

Ilustrační fotografie

Efektivnější koordinace

Za účelem efektivnější koordinace mezi veřejným a soukromým sektorem zřizuje Španělsko dva pomocné orgány. Prvním je tzv. Meziresortní ministerská pracovní skupina, které bude předsedat ministr pro vědu a inovace. Druhým orgánem je tzv. Aliance pro letectví a kosmonautiku PERTE, která bude sloužit jako jakési společné diskuzní fórum pro soukromý a veřejný sektor.

Španělská vláda vychází z výpočtů Oxford Economics a tvrdí, že míra návratnosti investic do těchto oblastí činí 70 % ročního nárůstu HDP. Program PERTE počítá v rámci těchto dvou oblastí s celkovými investicemi ve výši 4,5 miliardy eur, což v souladu s výše zmíněnou studií znamená desetiletý nárůst HDP na téměř 32 miliard eur.

Kromě růstu HDP si zároveň Španělsko od projektu v dlouhodobějším horizontu slibuje značný dopad na zaměstnanost v zemi, konkrétně by se tak podle vládních propočtů jednalo o vytvoření 14 tisíc nových pracovních míst, z toho 5 tisíc přímých a 9 tisíc nepřímých.

Oblast vesmírného průmyslu zažívá v Česku boom zejména po usídlení EUSPA (Agentura Evropské unie pro kosmický program). Fakt, že se španělská vláda rozhodla investovat nemalé prostředky právě tímto směrem, může být příležitostí i pro nejrůznější české firmy a startupy z oboru, jelikož investice mají do budoucna potenciál vytvořit zdravé podnikatelské prostředí, ve kterém se můžou objevovat zajímavé iniciativy a ve kterém můžou české firmy mimo jiné nacházet partnery pro spolupráci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko). Autorka: Daniela Čapková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme