Špatná kvality vzduchu na pracovišti může vést k pracovním úrazům i riziku výbuchu

V mnoha továrnách a výrobních podnicích, kde se pracuje se zdraví ohrožujícími plyny, pomáhají chytré senzory a monitorovací systémy.

Moderní technologie zajišťují bezpečné pracovní prostředí v továrnách a výrobních závodech, ale i všude tam, kde se topí plynem. A zachraňují tak zdraví a životy. Pomáhají často ve velmi náročných podmínkách a využití senzorů a internetu věcí je velmi efektivní ve snižování míry pracovních úrazů. Pro zajištění bezpečnosti je také důležitý pečlivý úklid, protože prach v některých pracovních prostředích je výbušný.

V mnoha továrnách, výrobních a dalších podnicích, kde se pracuje se zdraví ohrožujícími plyny, pomáhají chytré senzory a monitorovací systémy v zachycování případných nebezpečí předcházející jejich úniku. Chytré senzory chrání zdraví a životy.

Ilustrační fotografie

Firmy ale nesmějí zanedbávat ani prach, některé jeho formy jsou totiž výbušné. „Zajistit hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele,“ říká Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group a dodává: „Jsou-li chytré senzory správně rozmístěny po pracovišti a nastaveny na kritickou úroveň koncentrace plynné či pevné látky v ovzduší, podávají spolehlivé informace a včas varují před hrozícím nebezpečím.“

Problémy mohou přijít po zanedbaném povinném servisu

Velmi důležitou službu přinášejí monitorovací systémy v případě varování před únikem zdraví ohrožujícího i výbušného plynu. Únik plynu s následným výbuchem má na svědomí každoročně nemalé škody na majetku a v některých případech i zbytečně zmařené lidské životy. V případě detekce nebezpečí pak bezpečnostní havarijní ventil ihned uzavře přívod plynu. V takové situaci je také aktivováno okamžité alarmové hlášení na několik mobilních čísel.

Ilustrační fotografie

Riziko je však nejen ve specializovaných provozech, ale i všude tam, kde se topí plynem. Jednou z hlavních příčin havárií plynu je nerealizovaný povinný servis plynových kotlů a ohřívačů, ale může se jednat i o náhodné úniky z netěsnícího potrubí. Přitom řešení je snadné a dostupné. Do hlídaného prostoru se umístí malý bezdrátový senzor, který při detekci zvýšené, ale ještě nevýbušné koncentrace zemního plynu automaticky uzavře přívod pomocí havarijního ventilu.

Důsledná péče o úklid v provozech, kde hrozí výbuch vzniklého prachu, předchází mnoha velkým problémům. „V takovýchto provozech jsou ideální vysavače se speciální certifikací v oblastech s nebezpečím výbuchu,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti SSI Group

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme