Společná pozice Evropské komise a dozorových orgánů k nekalým obchodním praktikám v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19

Dne 20. 3. 2020 zveřejnila Evropská komise informace k nekalým obchodním praktikám, které byly zjištěny v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19, a také Společnou pozici Evropské komise a příslušných dozorových orgánů k tomuto tématu.

Dne 20. 3. 2020 zveřejnila Evropská komise informace k nekalým obchodním praktikám, které byly indikovány v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19, a to zejména při nabízení a prodeji výrobků prostřednictvím online platforem. Přijata byla také Společná pozice Evropské komise a příslušných dozorových orgánů v rámci fungování spolupráce dozorových orgánů (CPC spolupráce) pro potírání nekalých praktik používaných v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19.

Po nedávném vypuknutí epidemie koronaviru v celé EU se na on-line platformách rozšířily nekalé obchodní praktiky s cílem využít obav spotřebitelů k prodeji výrobků, jako jsou ochranné masky, detergenty nebo jiné látky, tím, že nepravdivě tvrdí, že tyto mohou zabránit šíření infekce nebo léčit onemocnění COVID-19.

Ve Společné pozici Evropské komise a orgánů na ochranu spotřebitele členských států Evropské unie jsou uvedeny příklady nekalých obchodních praktik, upozornění na povinnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, on-line platforem, včetně on-line tržišť a poskytovatelů hostingových služeb a informace o pravomocech a aktivitách orgánů na ochranu práv spotřebitelů.

Spotřebitelé by měli být opatrní, pokud obchodníci v marketingovém sdělení nebo nabídce uvádějí:

  • text nebo vyobrazení, které výslovně nebo implicitně naznačují, že výrobek je schopen předcházet infekci nebo léčit onemocnění COVID-19;
  • odkaz na samozvané lékaře, zdravotnické pracovníky, odborníky nebo jiné neoficiální zdroje, které uvádějí, že výrobek je schopen zabránit nebo vyléčit infekci novým druhem viru;
  • tvrzení o nedostatku, jako jsou „k dispozici pouze dnes“, „rychle se vyprodává“, atd.;
  • informace o tržních podmínkách, jako je „nejnižší cena na trhu“, „jediný produkt, který může vyléčit infekci COVID-19“, atd.;
  • ceny, které jsou výrazně vyšší než běžná cena podobných výrobků z důvodu, že by výrobek měl údajně předcházet infekci nebo léčit COVID-19.

Přílohy

Common position of CPC authorities COVID19, 1588 kB

Pracovní překlad Společná pozice orgánů CPC – COVID19 44 kB

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme