Spolupráce příhraničních českých a saských minipivovarů

Dne 20. června 2023 se v Děčíně uskutečnila akce PROPED (Projekty ekonomické diplomacie), nazvaná „Iniciační kulatý stůl započínající spolupráci příhraničních českých a saských minipivovarů“.

Akce se uskutečnila formou incomingu, jejím cílem byla sondáž možností spolupráce českých a saských minipivovarů, včetně možnosti vytvoření společného marketingového nástroje typu „pivovarské stezky“.

Ilustrační fotografie

V rámci akce proběhla prezentace zúčastněných českých a saských firem, výměna zkušeností a kontaktů, včetně prezentace konkrétních možností spolupráce. Zástupci Generálního konzulátu ČR v Drážďanech rovněž s některými českými firmami projednali konkrétní možnosti podpory odbytu jejich výrobků v Sasku.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Během akce se dále uskutečnilo několik odborných přednášek zaměřených na inovativní trendy v oblasti produkce minipivovarů a odbytu jejich výrobků. Kromě GK Drážďany, MZe ČR a MZV ČR se na realizaci akce podíleli rovněž zástupci Okresní Hospodářské komory v Děčíně a Řemeslnické komory Drážďany (HWK Dresden).

Za českou stranu se zúčastnily pivovary Pivovar Emerman – Klíny resort, s.r.o., Pivovar Monopol Teplice, Děčínský pivovar Kapitán, Létající pivovar Nomád, OSSEGG – Pivovar Cisterciáckého opatství Osek, Pivovar Lípák, Pivovar Česká Kamenice, Hákův parní pivovar Mlékojedy, Chmelařský institut Žatec.

Za saskou stranu se pak účastnily pivovary Hofbrauerei Lohmen, Braukollektiv Urbanowicz, Frenzel Brauerei, Brauhaus Radebeul, Kasten Brauerei, Dehoga, Brauwerk Schleife, Syndebräu, Probier Werkstatt.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (Německo).

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme