Jak předejít problémům se suchem? Pomoci mohou programy OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu řeší extrémní sucho v ČR a snaží se předcházet jeho dopadům na podnikatelský sektor. Připravilo několik programů v OP PIK, kde mohou podnikatelé získat prostředky, které jim pomůžou předejít problémům ve výrobě a podnikání způsobeným nedostatkem vody.

Podle aktuální analýzy Českého hydrometeorologického ústavu bylo letos v polovině dubna sucho horší než loni a předloni. Většina území je přitom zasažena vysokým deficitem, v severních Čechách a na Liberecku je deficit extrémní.

„V kombinaci s ekonomickými následky pandemie koronaviru pak může být dopad sucha pro podnikatele zásadní,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Současná situace ještě více ukázala nutnost zabývat se otázkami nedostatku a kvality vody, resp. chápat vodu jako prvek kritické infrastruktury. MPO zároveň sleduje jednání lídrů unijních zemí o tzv. Fondu obnovy, masivních investicích, které se kvůli dopadům pandemie koronaviru na ekonomiku v EU chystají.“

Opatření pro boj se suchem pro podnikatele a podniky všech velikostí realizuje MPO od předminulého roku. Pomáhají předejít problémům ve výrobě, v provozech, v podnikání a s tím spojeným sociálním dopadům způsobeným nedostatkem vody. Doplňují škálu opatření přijímaných na vládní úrovni tzv. Národní koalicí pro sucho.

Ve spolupráci s odborníky i akademickým sektorem MPO propojuje dosavadní praxi s novými přístupy a inovačními technologiemi v rámci systémových opatření tzv. cirkulární ekonomiky, a to jak pro krátkodobý, tak pro dlouhodobý časový horizont. „V praxi se mj. jedná o zacílení na technická opatření pro úspory ve spotřebě vody ve výrobě, na recyklaci vody tak, aby případná omezení nebo dokonce zákaz odběru vody měly na podniky, největší spotřebitele, co nejmenší dopad,“ říká náměstek pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Společným cílem je zabránit celospolečenským dopadům v podobě omezení výroby, zrušených zakázek, zrušených pracovních příležitostí v obdobích extrémního sucha. Právě na téma cirkulární ekonomiky připravuje MPO na podzim tohoto roku konferenci zemí V4.“

Možnosti podpory inovativních/úsporných opatření pro hospodaření s vodou a možnosti podpory technických řešení pro recyklaci vod jsou zohledněny ve výzvách Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) určených podnikatelskému sektoru. Jedná se jak o dotační možnosti, tak o možnosti nepřímé formy podpory, tedy úvěry a záruky.

Přehled programů:

  • Program Aplikace nabízí dotační podporu na vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb, činností souvisejících s odpadními vodami, sběr a odstraňování odpadů. Program je určen pro malé, střední a velké podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí. Míra podpory činí 70 % výdajů a maximální výší dotace až 80 mil. Kč.
  • Program Inovace nabízí dotační podporu produktových a procesních inovací ve výrobě, zavádění nových systémů uvnitř podniku, projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. Program je určen pro malé, střední a velké podniky. Míra podpory činí 45 % výdajů a maximální výší dotace až 75 mil. Kč.
  • Program Inovační vouchery nabízí dotační podporu optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, zavádění technologických změn. Program je určen pro malé a střední podniky, míra podpory činí až 85 % výdajů a výše dotace může dosáhnout až 299 999 Kč.
  • Program Nemovitosti dotačně podporuje budování retenčních nádrží, úpravy pozemků a ploch pro zachytávání vody, zařízení pro recyklaci, čištění a využití odpadní vody z výroby, úsporné hlavice (jako součást projektu revitalizace budov). Program je určen pro malé a střední podniky s mírou podpory až 45 % výdajů a výše dotace může dosáhnout až 100 mil. Kč.

Podrobné informace k dotačním programům získáte na webu API a na zelené lince 800 800 777.  

Program EXPANZE nepřímou formou podporuje optimalizaci procesů nakládání s vodou v průmyslu, vč. recyklace a retence a využití jejího potenciálu, materiálové a energetické využití odpadů, pořízení nových strojů a zařízení, technologií, pořízení či rekonstrukce staveb. Program je určen pro malé a střední podniky a nabízí úvěr až do výše 60 mil. Kč, s dobou splatnosti až 10 let s možností odkladu splátek až 4 roky spolu s příspěvkem k úhradě úroků z bankovního úvěru až 4 mil. Kč. Program zároveň nabízí zvýhodněnou záruku za úvěr do 80 % jistiny zaručovaného úvěru s délkou ručení až 12 let a výší zaručovaného úvěru do 40 mil. Kč.

Podrobné informace k úvěrům a zárukám jsou na webu ČMZRB.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme