Stát chystá pomoc obcím postiženým živelní pohromou

Ministerstvo pro místní rozvoj pomůže s rekonstrukcí budov po katastrofě, která postihla jižní Moravu. V dotačním titulu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách je připraveno 420 mil. Kč. 

Zároveň Státní fond podpory investic (SFPI) ve spolupráci s MMR připravuje nový program na obnovu obydlí zničeného živelní pohromou, který bude hned od pondělí zaměřen na pořízení či obnovu vlastního obydlí zničeného živelní pohromou. V pondělí jej bude schvalovat vláda.

„Pomůžeme rychle, v pondělí spustíme program na obnovu obydlí po živelní pohromě. Lidé dostanou dotace až do výše 2 milionů korun s možností navýšení o zvýhodněný úvěr až do částky 5 milionů korun a to na pořízení nového bydlení nebo jeho rekonstrukci,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„V rámci tohoto programu pomůžeme okamžitě také dotčeným obcím a městům s obnovou dopravní infrastruktury, opravou silnic, chodníků či místních komunikací,“ říká místopředseda vlády a ministr dopravy Karel Havlíček.

Cílem programu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme