Stát pomůže s regenerací brownfieldů i energetickou náročností budov. Přijímá předběžné žádosti o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spouští nový program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely.

Program má také přispět ke snížení energetické náročnosti budov. K dispozici bude 500 milionů korun. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Ilustrační fotografie | Jan Pohunek / Shutterstock.com

„Regenerace brownfieldů s sebou nese vyšší náklady. My tímto způsobem pomůžeme obcím z celé ČR získat prostředky na revitalizaci starých areálů, které je tíží, podpořit rozvoj podnikatelských i nepodnikatelských aktivit na území města a současně i přispět ke snížení energetické náročnosti budov,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, mohou již podávat předběžné žádosti o podporu.

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov.

Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Podání předběžné žádosti o dotaci je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu. Více informací je k dispozici na na webu MPO.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Správa majetku, nemovitosti

Doporučujeme