Stát představil nový program na podporu zahraniční rozvojové spolupráce

3. prosince 2018 uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Českou rozvojovou agenturou diskusní seminář pro podnikatelskou veřejnost k představení nástrojů zahraniční rozvojové spolupráce ČR na podporu působení soukromého sektoru v nových teritoriích.Výraznou inovaci představuje od roku 2019 program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. „Program sníží rizika investování na rozvojových trzích. Umožní českým investorům využít místní pracovní sílu. A zároveň dá lidem perspektivu na lepší život v jejich zemi,“ přiblížil nový nástroj náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Za vybrané investiční záměry firem v rozvojových a transformujících se zemích se český stát zaručí v rozsahu až poloviny úvěru, ze kterého bude projekt financován za předpokladu podmínky udržitelných rozvojových přínosů v místě. Nový nástroj bude řízen Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí.

Doporučujeme