Stavebnictví – nejžádanější předmět podnikání v SAE

Sektor stavebnictví byl v minulém roce nežádanějším předmětem podnikání v SAE. Umístil se na první příčce ve vydání licencí k podnikání

V roce 2019 dominovalo jako předmět podnikání stavebnictví. Umístilo se na prvním místě v TOP 10 nejvíce poptávaných vydání licencí v SAE. Celkem bylo pro tento segment podnikání vydáno 1050 nových licencí, což představuje 3 licence denně.
S malým odstupem následovalo vydání licencí pro obecné obchodní aktivity v počtu 1 004 licencí. Dále se umístili licence vydané pro obchodní aktivity spojené s poskytování studených a teplých nápojů, dále to byly licence pro restauratérství, licence pro přepravu osob a materiálů lehkými a těžkými nákladními vozidly. Výčet pak uzavírá s počtem 429 vydaných licencí prodej parfémů, 403 licencí pro maloobchodní prodej oděvů a 390 licencí pro úklidové služby budov.
Dohromady tak bylo v TOP 10 vydáno celkem 6599 licencí, což představuje 14,6 % všech licencí vydaných za účelem podnikání v SAE pro rok 2019.
V porovnání s rokem předešlým se jedná o nárůst v poštu vydaných licencí. Svědčí to o zájmu podnikatelských subjektů o výkon aktivit v SAE a to předně ve stavebním sektoru a sektoru pohostinství. Dále i o tom, že snahou je lokalizovat výkon obchodních aktivit v místě.
Zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj nabízí českým společnostem pomoc ve věci v případně lokalizace obchodních aktivit v SAE, doporučení vhodné lokality, pomoc s administrativním vyřízením povolení a jiné.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme