Strategické suroviny pro ČR. Ministr Síkela jednal s mongolskou ministryní zahraničních věcí

O rozvoji vzájemné hospodářské spolupráce jednal v Praze ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s mongolskou ministryní zahraničí Batmunkh Battsetseg. Tématem jednání byl i letošní plánovaný Smíšený výbor hospodářské spolupráce, který se má uskutečnit na podzim.

Ministr s ministryní také podepsali Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem těžby a těžkého průmyslu Mongolska.

Ilustrační fotografie

„Podpis tohoto Memoranda o porozumění mezi naším ministerstvem a mongolským ministerstvem těžby a těžkého průmyslu je dalším krokem k tomu, abychom diverzifikovali dovoz zejména kritických a strategických nerostných surovin. V oblasti průzkumu, těžby a zpracování těchto surovin je velký prostor pro další spolupráci a toto memorandum nám ji v tomto ohledu pomůže posílit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Z hlediska příležitostí jsou v Mongolsku pro české firmy perspektivními obory podnikání zemědělský a potravinářský, stavební, těžební, energetický, a vodohospodářský. Zavřené či napůl propustné hranice s Čínou v posledních letech a válka na Ukrajině odhalily zranitelnost Mongolska, které je silně závislé na dodávkách životně důležitých komodit z Ruska a Číny (tvoří 70 % veškerého dovozu země). V zemi proto narůstá poptávka po potravinářských technologiích s cílem zvýšit potravinovou soběstačnost země.

V současné době se české firmy uplatňují při stavbách čistíren odpadních vod, masokombinátů, automatizaci uhelných elektráren, dodávkách kotlů, strojů na štípání kamene, pásové techniky do dolů, elektroměrů v energetickém sektoru, mlékárenských a pekárenských technologií a dodávkách mechanizace v lesnictví.

Česká firma postavila čističku odpadních vod v Mongolsku

Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Mongolskem dosáhla v roce 2022 obratu 18 879 tisíc USD. Český export činil 17 273 tisíc USD a import 1 501 tisíc USD. Import z Mongolska ve srovnání s prosincem 2021 vzrostl téměř 2,5krát. Hlavní položky českého exportu byly voňavky, kosmetické a toaletní přípravky, mýdla, čistící a leštící přípravky, výbušniny, papír, stavební materiál (vápno, cement), stroje, elektrická zařízení a další. Hlavní položky dovozu byly suroviny živočišného původu, léčiva, farmaceutické přípravky (bez antibiotik), ovoce a ořechy, stavební materiál (kámen, písek, štěrk) nebo textilie.

• Teritorium: Asie | Mongolsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme