Střední Amerika: Vir způsobil boom digitalizace

Před pandemií koronaviru se digitální transformace v regionu Střední Ameriky týkala zejména chatbotů pro zákaznický servis a zařízení využívajících internet věcí. Aktuálně přicházejí významné změny na poli telemedicíny, práce na dálku, zemědělství a logistiky.

Nedostatek zdravotnického personálu a potřeba sledovat rostoucí počet pacientů nakažených nemocí covid-19 vede k poskytování lékařské péče prostřednictvím nových technologií. Honduras uvedl do provozu virtuální kliniku pro pacienty s koronavirem, Salvador plánuje vytvoření technologické platformy pro telemedicínu, jež bude těhotným ženám a nezletilým poskytovat podporu v oblasti duševního zdraví. Panamská Mobilní lékařská pohotovostní služba vytváří mobilní aplikaci Telemedicina web. Kostarická vláda zase spustila program na poskytování lékařské péče pacientům i s jiným onemocněním, než je covid-19.

V oblasti práce na dálku registrujeme poptávky po bezpečnostních informačních systémech, které umožní zaměstnancům pracovat mimo kancelář. Jedná se například o software, který koordinuje a kontroluje pracovní činnost zaměstnanců. V Guatemale bude podle průzkumu osm z deseti firem zavádět home office, v Panamě a Kostarice vytvořili zákon, který již otázku práce na dálku právně zakotvuje a vytváří prostředí pro její rozvoj. 

Digitalizace mění i zemědělství. Dodavatelé a distribuční řetězce řeší vzájemné propojení. Poptávka je po technologických procesech monitorující plodiny a pomáhající v plánování investic. 

Stěžejním sektorem pro panamskou ekonomiku je logistika, kde je třeba převést do digitální formy úřední procesy Panamského průplavu. Očekává se, že digitalizace povede ke snížení korupce. Panama se tak přibližuje k primátu světového logistického hubu. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Tereza Vítková a kolektiv, CzechTrade Mexico City.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Guatemala | Honduras | Panama | Salvador
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme