Sucho v Botswaně otevírá příležitosti pro české firmy v oblasti vodohospodářství

Problémy se zásobováním vodou v Botswaně jsou dlouhodobého charakteru, v posledních letech navíc dochází ke zhoršování situace. V roce 2019 uhynulo z nedostatku vody v národním parku Chobe více než sto slonů. Botswanská vláda schválila materiální a finanční pomoc zemědělcům a postiženým komunitám a plánuje zřízení sítě vodních studní.

Existující čistírny odpadních vod mají být renovovány a jejich kapacita navýšena. Pro české firmy se tak otvírají příležitosti v oblasti dodávek zařízení k čištění a recyklaci vody, zavlažovací systémy pro zemědělství či chytrých řešení k omezení vodní spotřeby pro hotely a domácnosti.

Problémy se zásobováním vodou v Botswaně jsou dlouhodobého rázu. Botswana je vnitrozemský stát polopouštního charakteru, přičemž roční srážkový úhrn v posledních letech klesá a pohybuje se průměrně kolem 200–250 mm. Města a regiony zásobuje dohromady 10 vodních nádrží (včetně jihoafrické Molatedi) a pitnou vodu zajišťuje 16 vodních čistíren.

Povrchové zdroje pokrývají 40 % spotřeby a celých 60 % pochází ze spodních vod. Podle jedné ze studií bude v roce 2025 Botswana bez zásob pitné vody, pokud nedojde k nalezení alternativních zdrojů či radikálnímu snížení spotřeby. Řešení měl přinést projekt výstavby 600 km dlouhého vodovodu z Lesotha financovaný částečně Světovou bankou a Africkou rozvojovou bankou, ale v loňském roce došlo k jeho zastavení kvůli korupci a nedostatku financovaní. Na sucho a související choroby uhynulo v roce 2019 více než 100 slonů v národním parku Chobe a množství hospodářských zvířat na ostatním území.

V listopadu loňského roku vláda schválila implementaci tzv. Drought Management Strategy, jež má být komplementární ke stávajícímu tzv. Národnímu plánu (National Water Master Plan). Součástí strategie je zřízení rozpočtové kapitoly pro potírání následků každoročního sucha. Pomoc státu spočívá v materiální a finanční dotaci zemědělským výrobcům a pěstitelům dobytka, nákupu potravin a vybavení pro postižené obyvatelstvo či rozmísťování mobilních kontejnerů s pitnou vodou. Pouze za vodní kontejnery v minulém roce vláda utratila více než 100 milionů Kč.

Část financí, jimiž bude disponovat ministerstvo pro správu pozemků, vodní zdroje a kanalizaci, bude vyčleněna na zřízení a propojení sítě vodních studní. Existující čistírny odpadních vod v oblastech Palapye a Mahalapye mají být renovovány a jejich kapacita navýšena. Obyvatelstvo je v rámci různých kampaní vyzýváno k šetření vodou. Průběžně dochází k navýšení tarifů, byť ceny vody zdaleka nedosahují středoevropské úrovně, a na trhu roste poptávka po zařízeních regulujících a monitorujících spotřebu vody. Cena 1 m³ pitné vody dle botswanské státní agentury WUC stojí 9,4 Kč (v ČR je to cca 50 Kč včetně DPH, bez stočného).

Pro české dodavatele v oblasti vodohospodářství se tak v Botswaně otvírají příležitosti v oblasti dodávek chytrých řešení pro domácnosti či ubytovací zařízení k omezení spotřeby vody, šetřičů, měřidel spotřeby, detektorů úniku vody apod., dále zařízení k recyklaci a čištění vody pro průmysl a výrobu, zavlažovací systémy pro zemědělské farmy aj. V případě bližších dotazů a zájmu o botswanský trh se české firmy mohou obracet na obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví v Pretorii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Mgr. Viktor Dolista, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Botswana
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme