Video

Svaz průmyslu odstartoval na MSV „odpočet času na změnu“. Ocenil i nejúspěšnější firmy a osobnosti byznysu

Svaz průmyslu a dopravy ČR na svém Sněmu vytyčil vládě ČR prioritní oblasti pro podporu a rozvoj ekonomiky v Česku.

V polovině mandátu současné vlády spustil Svaz odpočet času na realizaci neodkladných úkolů pod heslem „Konkurenceschopné Česko – čas na změnu“, na jejichž řešení je byznys připraven se společně s vládou podílet. Tradiční Sněm Svazu v Brně formálně zahájil 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu.

SP ČR na Sněmu ocenil nejúspěšnější firmy i osobnosti byznysu | SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě upozorňuje na problémy, které se promítají do práce průmyslových podniků napříč všemi odvětvími. Naše ekonomika není v dobré kondici, a přestože se firmy s těžkým obdobím snaží vyrovnat všemi způsoby a hledají řešení, neobejdou se také bez aktivní pomoci všech resortů vlády Petra Fialy. Zejména v tomto složitém čase způsobeném kumulací problémů by měl kabinet podle Svazu vytvořit takové podmínky, které firmám zajistí stabilitu pro jejich podnikání.

V průběhu Sněmu prezident SP ČR Jan Rafaj odstartoval odpočet do Sněmu 2025, kdy bude SP ČR hodnotit, co se společně povedlo za uplynulé volební období. 

„Vláda je právě přibližně v polovině svého mandátu, i proto jsme udělali bilanci její dosavadní práce. Ve spolupráci s členskými firmami Svazu jsme vládě představili prioritní úkoly splnitelné do konce volebního období v šesti oblastech, které jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu, ale i pro jeho další rozvoj,“ říká Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Svaz průmyslu se zaměřil na první splnitelné cíle a úkoly z oblasti trhu práce, energetiky, exportu, digitalizace, výzkumu a vývoje nebo cirkulární ekonomiky. „Úkoly, které jsme představili, se mohou zdát jako dílčí. Nicméně my na problémy naší ekonomiky upozorňujeme všechny vlády už minimálně 10 let. Nikdo se k velkým změnám zatím neměl. Začínají nás předhánět ekonomiky, které byly vždy za námi. Musíme se změnou někde začít, byť menšími kroky, ale hned,” hodnotí Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Česko začíná v mnoha ohledech ztrácet svou konkurenceschopnost.

SP ČR: Návrh rozpočtu nepočítá s dostatečnou podporou aplikovaného výzkumu

Například v oblasti cen energií, ale i jejich dostupnosti. „Už v roce 2027 se může stát, že budeme vyrábět méně energie, než potřebujeme. Musíme dobudovat celou síť pro připojení obnovitelných zdrojů. Stěžejní jsou ale konkurenceschopné ceny, ty jsou s ohledem na energetickou náročnost našeho průmyslu, obrovské riziko. Vládu jsme vyzvali, aby přehodnotila svůj přístup k poplatkům za OZE a regulované složky ceny energie a zamezila jejímu skokovému nárůstu pro příští rok,“ komentuje Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Pro rozvoj naší ekonomiky je nutné zajistit také moderní a udržitelný trh práce. Zapojit v maximální míře především české pracovníky, například rodiče malých dětí vytvořením dětských skupin, podporou flexibilních úvazků nebo motivací lidí v důchodovém věku. A současně zjednodušit příchod zaměstnanců ze zahraničí. 

„Pro zjednodušení a zefektivnění zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí jsme zpracovali 11 bodů, které s vládou diskutujeme. Obsahují sedm krátkodobých cílů, které vyžadují minimální legislativní úpravu, a čtyři cíle vyžadující komplexnější legislativní řešení,” říká Jan Rafaj.

Pokud to stát s proměnou Česka ve znalostní ekonomiku myslí vážně, měl by podle Svazu plnit své závazky z programového prohlášení, a daleko masivněji podporovat výzkum, vývoj a inovace. „Musíme maximálně usnadnit a podporovat aplikovaný výzkum a vývoj. Bez toho se k ekonomice s vyšší přidanou hodnotou neposuneme. Proto jsme zvlášť citliví na snižování prostředků pro aplikovaný výzkum. Proto se rveme za zjednodušení odpočtů na výzkum a vývoj ve firmách,“ doplňuje Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Prezident SP ČR Jan Rafaj na závěr Sněmu odstartoval odpočet času na změnu, aby Česko zůstalo konkurenceschopné. „Odstartovali jsme symbolický odpočet do Sněmu 2025, který proběhne pravděpodobně po dalších sněmovních volbách. Vnímáme toto období jako čas na změnu. Přicházíme s konkrétními návrhy a chceme být vládě partnerem. Důležité ale bude mít pro změny nakloněnou i opozici. To nejhorší, co se nám může stát, by bylo náhlé otočení kormidla,” uzavírá Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Prioritní úkoly představené na Sněmu

  • Zajistit dlouhodobě konkurenceschopné ceny energií pro český průmysl ve srovnání s okolními zeměmi na základě nové státní energetické koncepce, předvídatelného a stabilního právního rámce, a za pomoci výstavby nových energetických zdrojů v ČR a dlouhodobých smluv.
  • Vytvořit podmínky pro maximální zapojení tuzemských pracovníků do trhu práce. Provést legislativní a procesní změny pro jednoduché a efektivní zaměstnávání pracovníků ze zahraničí.
  • Deklarovat a zajistit jasnou podporu daňovým odpočtům na výzkum a vývoj, provést legislativní a metodické úpravy, podpořit klientský přístup finančních úřadů, aby mohly firmy tento nástroj bez obav využívat.
  • Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce nesmí udusit podnikatelské prostředí.
  • V případě potřeby navýšit v rozpočtu pro příští rok prostředky ve Fondu Ukrajina a aktivně pomáhat firmám se zapojením do poválečné obnovy Ukrajiny. V rámci podpory exportu také aktivně řešit kroky k zavedení Eura.
  • Přijmout dříví jako strategickou surovinu a podpořit využívání obnovitelných surovin ve veřejných zakázkách.

SP ČR ocenil nejúspěšnější firmy i osobnosti byznysu

Na svém Sněmu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ocenil Svaz i letos ocenil významné zástupce českého průmyslu.

Do Galerie osobností průmyslu vstoupil Pavel Brůžek, někdejší generální ředitel a předseda představenstva Lučebních závodů Draslovka Kolín a také Jaroslav Hanák, zakladatel společnosti FTL – First Transport Lines a bývalý dlouholetý prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost Contipro, ocenění Úspěšná malá a střední firma si odnesla společnost Frentech Aerospace a Cenu za Průmysl 4.0 získal výrobce žáruvzdorných produktů a surovin P-D Refractories CZ.

Galerie osobností průmyslu

Do Galerie osobností průmyslu uvedl Svaz průmyslu a dopravy ČR letos netradičně dvě osobnosti – Pavla Brůžka a Jaroslava Hanáka.

Pavel Brůžek začal v chemickém průmyslu působit již v 60. letech v Moravských chemických závodech jako vedoucí týmu, který tehdy jako první spoluvytvořil dodnes využívaná cytostatika na bázi platiny. Postupem doby se vypracoval v brněnském státním podniku Lachema až na generálního ředitele a po revoluci působil také jako náměstek na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V roce 1996 zachránil skomírající kolínské Lučební závody Draslovka, kde působil do roku 2016 na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Jeho členem je dosud.

„Ozdravení Draslovky bylo mým největším úspěchem, bylo to velmi náročné, ale díky tomu jsme navázali na někdejší výrobu, kterou jsme nejen znásobili, ale také rozšířili o další produkty i technologie, které vyvážíme do celého světa,“ říká Pavel Brůžek. Díky tomu a pozdější akvizici divize amerického koncernu Chemours je nyní Draslovka Holding předním světovým výrobcem kyanidu sodného.

Nejnověji vyvinuli její vědci novou revoluční technologii extrakce zlata, mědi, niklu a kobaltu z rudy využívající glycin, která zlepšuje ekonomickou efektivitu a má ekologické a sociální benefity. Technologie je tedy využitelná i pro zelenou transformaci ekonomiky.

Jaroslav Hanák, kterého Svaz uvedl do Galerie osobností průmyslu, spojil svou profesní kariéru s hromadnou a nákladní dopravou. Na konci 70. let nastoupil do prostějovského ČSAD, které po revoluci transformoval na akciovou společnost FTL – First Transport Lines. Ve firmě dodnes působí jako předseda představenstva a prezident.

Kromě vlastní společnosti se Jaroslav Hanák věnoval také podpoře českého průmyslu a zastupování zájmů zaměstnavatelů. V roce 1991 spoluzakládal Asociaci dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska. V letech 2003 až 2022 byl prezidentem Svazu dopravy ČR a dvanáct let také vedl největšího zástupce zaměstnavatelů – Svaz průmyslu a dopravy ČR, a to jako nejdéle sloužící prezident v jeho novodobé historii.

„Už na začátku devadesátých let jsem pochopil, že pokud budeme chtít jako podnikatelé něčeho dosáhnout, tak bychom se měli umět spojovat a mít jednotný hlas. Hlavní cíl a poslání je umět sjednotit názor podnikatelů, chránit podnikatelské prostředí a být soupeřem politiků a sociálním partnerem odborů,“ říká Jaroslav Hanák, kterého SP ČR uvedl do Galerie osobností průmyslu.

Ocenění za rozvoj průmyslu a regionu

Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost Contipro sídlící v Dolní Dobrouči ve východních Čechách. Tato biotechnologická ryze česká firma vyrábí kyselinu hyaluronovou pro farmacii a kosmetiku. Tkáňovému inženýrství se věnuje už od roku 1990 a nyní ve svém areálu provozuje špičkové výzkumné pracoviště s více než 250 odborníky. Díky tomu v současnosti patří mezi největší světové výrobce kyseliny hyaluronové, nejdůležitější stavební a organizační látky, která se nachází přirozeně v lidských tkáních. 

„Kromě výroby této suroviny se snažíme přicházet i s novými aplikacemi. Proto máme velmi rozsáhlé výzkumné oddělení, kde vyvíjíme aplikace od využití v kosmetice až po hojení ran. Když už zde jako firma působíme, tak musíme přispět nejen sami sobě, ale taky rozvíjet region,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Vladimír Velebný.

Jeho společnost proto výrazně investuje do rozvoje regionu, především podporou vzdělávání. Contipro v nedalekém Žamberku provozuje veřejnou školku, základní školu a organizuje také programy pro středoškoláky a vysokoškoláky. Firma disponuje ekologickým provozem s vlastní čističkou odpadních vod, vytápěním odpadním teplem a solární elektrárnou, která pokryje až polovinu spotřeby.

V bývalé mlékárně vyrábějí přátelskou kyselinu. Contipro ji vyváží do celého světa

Ocenění pro úspěšnou malou a střední firmu

Ocenění Úspěšná malá a střední firma si letos odnesla brněnská společnost Frentech Aerospace, která dodává díly do letadel, do obranného a mechanické subsystémy do vesmírného průmyslu. Společnost byla založena v roce 1994 a za dobu svého působení dodala více jak 2 miliony dílů pro letadla Airbus. Od roku 2010 se firma zaměřuje na rozvoj svých aktivit ve vesmírném průmyslu, ve kterém je velmi úspěšná.

Frentech Aerospace cílí zejména na dodávky space mechanismů, kde zajišťuje nejen výrobu dílů, montáž, testy a výrobu pomocných zařízení (MGSE) pro montáž a testy, ale i ve spolupráci s českými partnery design a termální design včetně simulací.

„Naše firma se zaměřuje na náročné trhy a po celou dobu existence firmy jsme téměř 100% exportéři. Pocit úspěchu ale i hrdosti z dobře vykonané práce mám, když náš mechanismus opravdu vzlétne a když vše zafunguje jak má. To byl i příklad sondy JUICE, která aktuálně letí k Jupiteru a na které jsme se také podíleli,“ popisuje zakladatel a ředitel společnosti Pavel Sobotka s tím, že jedním z dalších projektů firmy jsou to například mechanismy pro misi ExoMars, palivové ventily pro raketu VEGA a podvozky a mechanismy pro projekt Space Rider.

Společnost dodává také díly a montážní celky pro přístrojovou techniku a pro obor elektronové mikroskopie.

Cena za průmysl 4.0

P-D Refractories je jedním z největších výrobců žárovzdorných výrobků a surovin v Evropě. Cenu za Průmysl 4.0 firma získala za realizaci automatické linky na výrobu keramických komínových vložek ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze. Výsledkem bylo zkrácení taktu výroby, snížení zmetkovitosti výroby a tím pádem snížení energetické a materiálové náročnosti a CO2 stopy při výrobě žáromateriálů. 

„Nová výrobní linka nám přinesla celou řadu výhod. Na prvním místě zvýšila kvalitu výrobků, která je teď nejvyšší v Evropě a také snížila zmetkovitost z osmi na pouhá dvě procenta,“ říká Jiří Kyncl, předseda představenstva P-D Refractories.

Jejich projekt zaujal porotu díky velice efektivnímu využití virtualizace a simulace formou digitálního dvojčete jak technologického zařízení, tak souvisejících procesů. Velmi pozitivní bylo také plánování koncepčního návrhu od samého začátku vývoje projektu. Dle porotců se navíc jedná o ukázkový projekt úspěšné spolupráce akademické sféry s průmyslem. 

„Z pohledu naší fakulty je spolupráce s průmyslem nesmírně důležitá, protože nám pomáhá rozvíjet náš lidský potenciál, udržet kvalifikované kolegy a zároveň pomáhá finanční udržitelnosti jednotlivých ústavů,“ doplnil Libor Beránek, vedoucí Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie, Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Snem 2023 Cena za Prumysl 40 PD refractories
Zdroj: SP ČR

Speciální Cenu České spořitelny pro malé a střední firmy za příspěvek k transformaci české ekonomiky si pak odnesl Isolit-Bravo se svým projektem digitalizace a transformace výrobních procesů.

• Oblasti podnikání: Průmysl

Doporučujeme