V bývalé mlékárně vyrábějí přátelskou kyselinu. Contipro ji vyváží do celého světa

Export kyseliny hyaluronové a výrobků vytvořených na jejím základě tvoří 95 procent celkové produkce společnosti, zbývajících 5 procent míří na český trh. Dobroučský podnik přitom patří mezi 3 až 5 největších producentů této suroviny na světě.

Dvoutisícová obec Dolní Dobrouč ležící v podhůří Orlických hor patří již tři desetiletí k významným centrům tuzemského výzkumu a zároveň exportu vyspělých technologií. Na podnikatelskou mapu se dostala díky Vladimíru Velebnému. Ten v objektu bývalé dobroučské mlékárny vyrábí jednu z klíčových surovin současného farmaceutického a kosmetického průmyslu – kyselinu hyaluronovou. Společnost Contipro, kterou založil, patří v oboru k významným světovým hráčům.

Foto: Contipro

„Přípravy na založení vlastní firmy začaly v únoru 1990, a protože v té době nebyla ještě legislativa o obchodních společnostech, tak jsem uvažoval o výrobním družstvu. Po řadě konzultací u předsedů některých výrobních družstev a na Svazu výrobních družstev jsem připravil podklady pro založení výrobního družstva Contipro a sehnal prvních sedm družstevníků. Družstvo jsme založili buďto koncem února nebo začátkem března 1990. Bohužel přesné datum neznám, zakládací listina se pravděpodobně ztratila, v současné době ji nemáme k dispozici,“ vzpomíná Vladimír Velebný, zakladatel a předseda představenstva společnosti Contipro.

Nárůst patentů

Předtím, než několik měsíců po pádu socialismu v Česku založil firmu, pracoval 18 let na Lékařské fakultě v Hradci Králové jako asistent a studoval různé složky takzvaného pojiva. Zejména elastin, ale také kolagen a kyselinu hyaluronovou. „Při sledování literatury jsem si všimnul, že narůstá počet patentů, které se zabývají produkcí kyseliny hyaluronové a její aplikací zejména v kosmetice. To byl jasný signál, že firmy uvažují o její průmyslové aplikaci a co nevidět zahájí výrobu. Samozřejmě to dělaly proto, že v kyselině viděly určitý komerční potenciál,“ popisuje Vladimír Velebný, co předcházelo jeho podnikatelské dráze.

Vladimír Velebný, zakladatel a předseda představenstva společnosti Contipro. Foto: Contipro

Protože kyselinu a její funkci zejména v kůži studoval, a tudíž měl dostatek znalostí o jejích vlastnostech i přípravě, a případně i výrobě, začal promýšlet různé medicínské aplikace, kde by bylo možné kyselinu použít. „Došlo mi, že je to látka s obrovskou budoucností zejména ve farmacii. A protože doba na změny ve společnosti nazrávala, psal se rok 1987, již tenkrát na fakultě jsem snil o tom, že jednou, až to půjde, budu kyselinu a výrobky z ní vyrábět a prodávat. Sice jsem nevěděl, jakou formou budu svůj sen realizovat, ale chtěl jsem tuto látku vyrábět,“ zmiňuje Vladimír Velebný.

Začátek podnikání tak nevzešel z tržních výzev ani z analýzy trhu. „V tehdejší době ani trh s kyselinou hyaluronovou prakticky neexistoval, respektive byl omezený na několik málo špičkových kosmetických firem. Představa o podnikání se vytvořila, byla rozvíjena a živena novými poznatky na úrovni vědy,“ pokračuje Vladimír Velebný.

Začínali s kuchyňským robotem

Začít podnikat v období, kdy končila řada národních a státních podniků, a živelně začínalo vznikat množství nových firem, nebylo snadné. Nejdříve začal s výrobou výživových doplňků pro sportovce s pomocí obyčejného kuchyňského robotu, později se vypracoval až na dodavatele pro kosmetický a nakonec i farmaceutický průmysl. „Do podnikání jsem vstoupil z úplně jiné oblasti. To znamená, že nebylo jednoduché rychle se přeměnit z vědce na byznysmena. Určitě rovněž nebylo jednoduché zajistit dostatek financí pro vznik a rozvoj tak náročné technologie jako je fermentační technologie. Jako klíčové a opravdu velmi těžké bylo chytit se na trhu v Evropě s kyselinou jako neznámá firma z dřívějšího východního bloku,“ říká Vladimír Velebný.

Foto: Contipro

Musel dokázat přesvědčit nákupčí kosmetických firem, kterým šlo nejenom o cenu, ale hlavně o kvalitu suroviny, že dobroučská společnost je dodavatelem kvalitní kyseliny a že kvalitu je schopna udržovat pro všechny dodávky. „To byla skutečně obrovská výzva. Náhled na kvalitu produktů pocházejících z tehdejšího Československa byl tristní,“ podotýká zakladatel společnosti Contipro.

I v současnosti představuje dominantní objem celkových prodejů firmy prodej kyseliny hyaluronové jako suroviny. V tržbách přitom začíná pomalu převažovat prodeje pro farmacii nad kosmetikou. Podnik kromě toho přišel s vlastními finálními produkty, ať už jde o přípravky na hojení ran nebo přípravky pro veterinární medicínu.

Export dominuje

Většinu své produkce, zhruba 51 procent, vyváží Contipro do zemí západní Evropy, 20 procent pak do USA a Kanady, 20 procent do zemí Jihovýchodní Asie, kde patří k největším zákazníkům zejména Korea, Japonsko, Čína, Taiwan a Thajsko. Asi 5 procent jde na tuzemský trh a zbytek do dalších oblastí světa, kde společnost prodává na 5 světadílech.

Foto: Contipro

V segmentu kyseliny jako suroviny patří česká společnost mezi 3 až 5 největších producentů na světě. V současné době má firma 247 zaměstnanců a její tržby za vlastní produkty a služby činily v loňském roce 801 milionů korun.

Každý rok společnost uvádí na trh tři nové výrobky. Letos plánuje svůj standard výrazně překonat. Již uvedla na trh tři přípravky pro aplikaci v kosmetice a jeden pro užití ve veterině. Ještě letos plánuje uvést další tři výrobky.

Rozsáhlé perspektivy celého oboru přitom otevírají české společnosti další možnosti. Současná medicína ani další obory totiž zdaleka ještě nevyužívají potenciál kyseliny hyaluronové. „Většina produktů využívá kyselinu v roztoku bez dalších úprav, respektive pouze takzvaně jednoduše síťovanou kyselinu. Tu reprezentují především injekční přípravky do kolena pacientů. Dosud minimálně je využitá schopnost hyaluronanu podporovat hojení ran,“ zmiňuje Vladimír Velebný.

Nové perspektivy zázračné kyseliny

Proto v Contipro první dva přípravky s tímto zaměřením uvedly na trh, další dva mají připraveny ke schválení. Tento proces trvá až dva roky. „Nyní dokončujeme vývoj dalších tří, ve kterých kombinujeme hyaluronan ve formě nanovláken s desinfekčními prostředky, což je velmi dobrá kombinace přinášející nové užitné vlastnosti, jak ukázaly preklinické experimenty,“ popisuje Vladimír Velebný.

Foto: Contipro

Také v oblasti přípravků pro takzvané tkáňové inženýrství vyvíjejí světové firmy včetně společnosti Contipro nové přípravky zejména pro revmatologické a poúrazové ošetření chrupavek velkých kloubů. „V této oblasti aplikací se budeme v krátké době svědky výrazného posunu vpřed. Rovněž se zdá, že v oblasti různých chirurgických aplikací, jako je například speciální šicí materiál, se dočkáme v poměrně krátké době uvedení takových přípravků na trh. Na svoje průmyslové využití čeká hyaluronan zejména v oblasti přípravků pro cílenou distribuci a řízené uvolňování léků,“ plánuje zakladatel Contipro další možnosti využití zázračné kyseliny.

Podle jeho předpokladů i podle studií renomovaných firem dojde celosvětově k výraznému nárůstu spotřeby kyseliny hyaluronové a jejích derivátů v medicínských aplikacích i v oblasti kosmetiky. „Zcela novou oblastí, kde se očekávají nemalé tržby, jsou oblasti výživy. Experimenty ukázaly, že velmi důležitý, ne-li rozhodující faktor, pro účinnost kloubní výživy je obsah kyseliny hyaluronové,“ říká Vladimír Velebný.

Ve vědecké literatuře se podle něj objevily i další aplikace této kyseliny ve výživě, kde pozitivně působí na kůži, vlasy a nehty, hojení ran, osteoporózu, ale i záněty sliznice střeva a podobně. „Výsledky vypadají velmi slibně a přípravky postavené na ústně podaném hyaluronanu na trhu dosud nejsou dostupné,“ uzavírá Vladimír Velebný.

Dalibor Dostál

Společnost Contipro v kostce

Na výzkum i výrobu se zaměřuje společnost Contipro, kterou v roce 1990 založil Vladimír Velebný. Produkuje kyselinu hyaluronovou a výrobky založené na jejím využití. Hyaluronan je přirozenou součástí lidského těla. Nachází se v mezibuněčné hmotě a ve zvýšené koncentraci se objevuje v očích, v kloubní tekutině či v pokožce. V závislosti na své molekulové hmotnosti poskytuje různé biologické účinky, které nacházejí široké uplatnění v medicíně, farmacii a kosmetice. Contipro získává kyselinu hyaluronovou z buněčných stěn bakterií. Ty jsou zbaveny všech patogenů a nepředstavují žádné riziko pro člověka a přírodu. Výsledkem procesu kvašení a následného čištění je kyselina hyaluronová v podobě prášku, nebo dalších forem, například nanovláken a hydrogelů. V roce 2019 se stala vítězem soutěže Ocenění českých lídrů v Pardubickém kraji.  

Doporučujeme